Se caută candidaţi pentru şcolile de poliţie

167

admitereInspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a declanşat şi în acest an activitatea de selecţionare a candidaţilor pentru concursul de admitere în şcolile de poliţie din ţară. Elevii gorjeni care doresc să facă actele pentru admiterea la una dintre şcoli, o pot face începând de ieri.

Tinerii gorjeni care doresc să îmbrăţişeze meseria de poliţist, au la dispoziţie locuri la şcolile de profil, unde anul acesta se vor bate pe aceleaşi locuri, atât fetele cât şi băieţii. Potrivit unui comunicat al IPJ Gorj recrutarea se realizează în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora. Cifra de şcolarizare aprobată pentru sesiunea de anul acesta este: la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie: specializarea „ordine şi siguranţă publică ”- forma de învăţământ de zi – 200 locuri; specializarea „drept” – 50 locuri. La Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina sunt puse la dispoziţie 650 locuri, iar la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 150 locuri, Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti – 4 locuri pentru subofiţeri şi 4 locuri maiştri militari auto. Academia Tehnică Militară Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională: 18 locuri; Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu la specializarea Ştiinţe militare şi informaţii – Finanţe –contabilitate: 1 loc; la Ştiinţe administrative – Intendenţă – 1 loc.

Activităţile de recrutare, la sediul IPJ Gorj

EleviActivităţile de recrutare a candidaţilor se desfăşoară la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj, din Târgu-Jiu, str. Traian, nr. 2, de luni până joi, data limită fiind 03 iunie 2011 pentru învăţământul universitar şi 01 iulie 2011, pentru şcolile de agenţi de poliţie. Candidaţii gorjeni care doresc să se înscrie se vor prezenta la înscriere cu cartea de identitate şi certificatul de naştere. Fişele medicale, tip MAI, se vor elibera începând cu data de 16.05.2011 şi se vor deschide/închide de către Centrul Medical Judeţean Gorj. Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează in două sesiuni. Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Condiţii de recrutare

Pentru a participa la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cursuri de zi, candidaţii gorjeni trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2011; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică. Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele: să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar. Gorjenii care doresc să se înscrie, mai au de ştiut că trebuie să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ, să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Ana-Maria Catalinoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here