Se caută cadre didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru examenele naționale

418

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2021-2022.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație gestionează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline cu scopul de a pregăti: Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II); Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV); Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI); Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII); Examenul naţional de bacalaureat (BAC); Examenul naţional de definitivare în învăţământ (DEF); Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar (TIT). În acest sens, CNPEE organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2021 – 2022. Cadrele didactice selectate participă la activități de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fișierelor de lucru şi a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNPEE.

11 octombrie, termen limită pentru înscrierea candidaților
Procesul de selecție a candidaților are trei etape. Prima etapă se derulează în perioada 27 septembrie – 11 octombrie 2021 și constă în înscrierea candidaților, prin intermediul aplicației dedicate (competente.rocnee.eu/apel2021_09_ex/), cu respectarea instrucţiunilor și a ghidului de utilizare, disponibile în aplicația web. Candidații se pot înscrie pentru proiectare de itemi și/sau pentru activitățile de traducere a subiectelor în limbile minorităților naționale. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să participe la selecție sunt următoarele: au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar în ultimii trei ani școlari (pentru DEF, TIT), primar (pentru EN II, EN IV, DEF, TIT), în învățământul gimnazial (pentru EN VI, EN VIII, DEF, TIT), în învățământul liceal (pentru BAC, DEF, TIT); au abilități de operare pe calculator; au absolvit cursuri/stagii/programare de formare recunoscute pentru credite profesionale transferabile, care vizează problematica specifică evaluării de proces/prin examene, evaluării manualelor, curriculumului; au experiență în activitatea de proiectare a itemilor, evaluarea proiectelor de manuale școlare, elaborarea de programe școlare prin participare în grupurilor de lucru constituite în acest scop, la nivel național; au titlul științific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică sau au gradul didactic I, II sau definitiv. Etapa a II-a (selecția candidaților) se va desfășura în perioada 12-20 octombrie 2021, iar etapa a III-a (anunțarea rezultatelor selecției, individual) în perioada 21-22 octombrie 2021. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul CNPEE, rocnee.eu.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here