Se caută cadre didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru învățământul liceal și învățământul profesional și tehnic

706

Ministerul Educației organizează selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și a cadrelor didactice/cercetătorilor din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal, precum și pentru calificările/domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic. Cei interesați se pot înscrie în perioada 26 aprilie – 10 mai 2021.

La selecție pot participa cadrele didactice care își desfășoară activitatea didactică/de cercetare în domeniul/disciplina pentru care se elaborează programa școlară. În cazul în care un candidat vrea să facă parte dintr-un grup de lucru pentru învățământul liceal cu predare în limbile minorităților naționale, acestea trebuie să își desfășoare activitatea didactică/de cercetare în limbile minorităților naționale. De asemenea, din grupurile de lucru pentru învățământul liceal, filiera vocațională, pot să facă parte doar cadrele didactice care își desfășoară activitate didactică/de cercetare într-o unitate de învățământ/instituție de profil, pentru disciplina/domeniul pentru care se elaborează programele școlare. Printre documentele ce trebuie incluse în dosarul de înscriere se numără și portofoliul profesional al candidatului. Acesta trebuie să cuprindă: curriculum vitae în format Europass, însoțit de documente doveditoare (copii ale diplomelor de studii, grade didactice, doctorat și alte documente justificative, relevante pentru criteriile/subcriteriile de selecție); un proiect inovativ de programă școlară la nivelul unei discipline din TC sau CD/ modul/ CDȘ/ CDL realizat schematic, pentru un singur an de studiu, care definește competențe specifice/rezultate ale învățării, activități de învățare și evaluare recomandate şi conținuturi asociate, de maximum 5 pagini. În evaluarea portofoliului candidaților se va ține cont de următoarele criterii: pregătire profesională, experiență în domeniul proiectării curriculare, experiență în domeniul analizei și evaluării curriculare, proiectul inovativ de programă școlară (corelarea adecvată a competențelor specifice/rezultatelor învățării cu activitățile de învățare, de evaluare și cu conținuturile asociate, dar și caracterul inovativ al proiectului). Înscrierea candidaților din învățământul preuniversitar/universitar se face la nivelul inspectoratelor școlare județene, respectiv la decanatul facultăților din cadrul universităților de stat și particulare acreditate. Inspectoratele școlare județene și decanatele facultăților vor elabora propriile precizări de înscriere, de evaluare și de selecție a candidaților și vor asigura informarea publică.
Mai multe detalii privind procesul de selecție sunt disponibile la adresa: https://rocnee.eu/anunturi/anunt-apel-grupuri-lucur-curriculum-2021.html.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here