Se caută adjunct la IȘJ și șef la CCD Gorj

385

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic (CCD) Gorj. În prezent, funcția de inspector școlar general adjunct este ocupat de Dorina Popescu, fost director al Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu, iar cea de director al Casei Corpului Didactic Gorj de către Valeria Vâlceanu, fost director al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Tătărăscu” din Târgu Jiu.

La concurs poate participa personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: este membru al corpului național de experți în management educațional; este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență; este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor; are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care 5 în ultimii 10 ani; a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent; are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

4 mai, data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere
Potrivit unui anunț postat pe site-ul IȘJ Gorj, dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 20 aprilie-4 mai 2016, la sediul inspectoratului. Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai-10 iunie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și de director la casa corpului didactic, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs vor fi afișate atât la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here