Se acordă subvenţii şi pentru locuinţele încălzite cu energie electrică

218

Veşti bune pentru gorjenii care îşi încălzesc locuinţele cu sisteme alimentate cu energie electrică. Începând din acest an vor primi şi ei subvenţii pe perioada sezonului rece. La nivelul municipiului Târgu-Jiu, anul trecut au primit ajutor pentru încălzirea locuinţei peste şase mii de persoane.

În sezonul rece 2012-2013 modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor, destinate consumatorilor vulnerabili, a fost reglementată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/02.09.2011 şi de Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 920/2011. Ajutoarele s-au acordat ca şi în anii precedenţi, pe baza cererii întocmite de titular însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. „Pentru sezonul rece 2012-2013, au solicitat ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 5.746 familii, iar pentru încălzirea cu lemne 627; pentru 5.518 familii a fost acordat ajutorul la încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi pentru 588 de familii a fost acordat ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, principalul motiv care a dus la respingerea cererilor fiind existenţa în patrimoniul persoanelor a cel puţin unuia dintre bunurile cuprinse în lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, de exemplu: autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci; clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu”, a explicat Teodora Ciobanu, director executiv al Direcţiei Publice de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu.

Încălzirea locuinţelor cu energie electrică, subvenţionată
Elementul de noutate pentru acest sezon rece este constituit de acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică. „Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2013-2014 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia”, a menţionat directorul DPPS Târgu-Jiu.
În vederea stabilirii dreptului, se solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale. De asemenea, pentru stabilirea dreptului vor fi solicitate informaţii pe bază de protocol altor instituţii/autorităţi sau, după caz, se cer documente doveditoare solicitanţilor. În situaţia în care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenţă socială.

Anchete sociale, în sezonul rece
Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale se efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă. „În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac excepţie beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale”, confirmă Teodora Ciobanu, director executiv al Direcţiei Publice de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu. Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor, familiile sau persoanele singure al căror venit net /membru de familie nu depăşeşte 615 lei.

5 puncte de depunere a dosarelor pentru ajutor de încălzire
Pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere vor fi tipărite şi puse la dispoziţia solicitanţilor, după publicarea modelului de formular folosit în acest sezon rece în Monitorul Oficial, în centrele de primiri cereri organizate de către DPPS Târgu-Jiu la: 1. Clubul “Vârstei a Treia” – str. Olteniţei; 2.Stadionul Municipal – Sala Polivalentă; 3.Clubul “Vârstei a Treia” – str. Mioriţei; 4.Clubul “Vârstei a Treia” – str. Debarcader; 5.Clubul “Vârstei a Treia” – Tudor Vladimirescu.
Persoanele singure sau familiile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului pot să depună cererile până la 1 noiembrie 2013.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here