Scriitori gorjeni editați de Tipo Moldova: “Un dicționar al scriitorilor români contemporani” – Vol. I – II (un amplu proiect editorial)

589

La Muzeu Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu, în prezența directorului Editurii Tipo Moldova, scriitorul Corneliu Ștefanachi, au fost lansate primele două volume din monumentala lucrare „Un dicționar al scriitorilor români contemporani”, în care sunt incluși câțiva scriitori gorjeni, în majoritate publicați de editura ieșeană în prestigioasa colecție „Opera Omnia” (Zenovie Cârlugea, Radu Cârstoiu, Zoia Elena Deju, George Drăghescu, Ion C. Gociu, Spiridon Popescu, Ion Popescu-Brădiceni). Este vorba de un amplu proiect editorial sub coordonarea criticului universitar Ioan Holban, structurat în 12 volume format A4 (de aproximativ 1500 pag./volum, cartonat, supracopertă color), care privește atât membri ai Uniunii Scriitorilor din România cât și autori de un statut oarecum onorabil. Fiecărui autor îi sunt rezervate 12 pagini A4 de prezentare (curriculum vitae, aprecieri critice, bibliografia la zi, fotografie de prezentare și 4 imagini din viața autorului):
„Dorim să menţionăm faptul că, prin acordarea unui spaţiu generos fiecărui autor, proiectul nostru editorial îşi propune să ofere o reprezentare cât mai cuprinzătoare a literaturii române contemporane. Menţionăm că autorii interesaţi de proiectul propus au obligaţia să achiziţioneze contracost un exemplar din lucrare. Preţul unui exemplar este de 250 de RON. Plata se face concomitent cu expedierea materialelor pentru Dicţionar în contul BRD al Editurii(…). În acelaşi timp, Editura se obligă să expedieze pe cheltuiala proprie exemplarul către autori.”
Administrat de dr. Roxana Alexandra Costinescu și avându-l coordonator pe criticul Ioan Holban și redactor pe Aurel Ștefanachi, Dicționarul scriitorilor români contemporani de la Tipo Moldova îi are ca redactori consultanți pe: Arcadie Suceveanu – președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Cassian Maria Spiridon – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași, Aurel Pantea – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Alba, Radu Ioan Văcărescu – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Sibiu, Leo Butnaru – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Chișinău, Calistrat Costin – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Bacău, Corneliu Antoniu – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Sud-Est, Emilian Marcu, Marius Chelaru, Icu Crăciun, Florentin Popescu, Tudor Nedelcea, Mihai Stan, Dionisie Duma, Sterian Vicol, Ovidiu Dunăreanu, Ioan Barbu, Gheorghe Glodeanu, Săluc Horvat, Emil Lungeanu.
Proiectul Editurii TipoMoldova, Un dicționar al scriitorilor români contemporani, având pe copertă imaginea unicului papirus din România și cel mai vechi din Europa, reprezintă pentru literatura română un demers onest, necesar și echitabil.
Volumul I cuprinde un număr de 60 de autori (poeți, prozatori, dramaturgi, eseiști, istorici și critici literari), unii mai cunoscuți decât alții, încercând, dincolo de rațiuni elitiste, să redea un tablou mai complet al literaturii române de azi, timpul rămânând însă să-și spună cuvântul în sens axiologic. Sub acest aspect al «democrației culturale», Dicționarul se dovedește foarte generos, înregistrând autori de mai multe planuri, ale căror scrieri vor rămâne sau nu în patrimoniul cultural. Chestiunea este cu atât mai sensibilă cu cât se lucrează cu autori în viață, și nu cu valori unanim recunoscute, clasate, consacrate, canonice. Iată-i pe autorii incluși în primul volum, realizat (ca și cele ce vor urma) nu pe litere, ci pe autori care au răspuns demersurilor editurii: Adamescu Cezarina, Andreiță Ion , Apostu Mihai, Aretzu Paul, Bacalbașa Nicolae, Badea Mihail Gabriel , Bianu Corin, Boiangiu Raisa, Botiș Mircea, Cârlugea Zenovie, Cârstoiu Radu, Ciubotaru T. Constantin, Codrin Șerban, Corbeanu Aurelia, Cosma Dorel, Covrig Maria Elena, Crăciun Icu, Croitoru M. Grigorie, Daragiu Gh. Gheorghe, Datcu Vasile, Deju Zoia Elena, Diaconu Olga Alexandra, Drumur Marian, Fătu Nalațiu Victoria, Filip George, Ghiur Mihail, Gociu Ion C., Grigore Stelian, Harnău Cristian, Hurubă Dumitru, Igna Radu, Iugulescu (Mihalache) Magdalena, Jurcă Gheorghe, Kapitza Constantin, Larco Vasile, Lăcătuș Daniel,Lungeanu Emil, Lupașcu Gheorghe,Maftei V. Ioan, Codrin Șerban,Maximinian Menuț, Mănucă Dan, Muscalu Neculai C., Oancă Constantin, Partole Claudia, Patraș Andre,Pendefunda Liviu, Pojar Ovidiu, Răducan Adriana Elena, Romanescu Paula, Smarandache Florentin, Spătaru Alexandru, Stan Mihai, Știr Veronica, Teișanu Victor, Udrescu Vladimir, Valegvi Valeriu, Zaharia Florina, Zavati Constantin, Zegrean Ana, Zetu Vasile. Să sperăm că, în cele 12 volume, vor intra, alături de cei peste 2500 de membri ai USR (câți vor opta), cât mai mulți din autorii care, aspirând la acest statut, sunt îndreptățiți a onora astfel de lucrare deopotrivă monumentală și generoasă.
Zenovie CÂRLUGEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here