Școală refăcută pe banii CE Oltenia. Despăgubiri de 1,5 milioane lei

1321

Complexul Energetic Oltenia este bun de plată, după ce instanța a decis că o unitate de învățământ din comuna gorjeană Cătunele a avut de suferit de pe urma activităților miniere. Școala din Valea Mînăstirii prezintă multiple fisuri în pereți și elevație, o expertiză tehnică geologică arătând negru pe alb că degradările aduse imobilului se datorează lucrărilor miniere, de suprafață și subteran, efectuate în zonă. Ca atare, Complexul Energetic Oltenia a fost obligat la plata sumei de 1,4 milioane lei. Peste 100 de elevi învață la această școală, spune primarul Florinel Țuilă.

Primăria Cătunele a acționat în instanță, în octombrie 2017, Complexul Energetic Oltenia, solicitând fie plata unor despăgubiri reprezentând valoarea de înlocuire la nou a imobilelor construcții situate în satul Valea Mînăstirii, care aparțin Școlii Generale „Mazilu Vipie Gheorghe”, fie acordarea de despăgubiri pentru reparația capitală și consolidarea acestor construcții.Reprezentanții primăriei au explicat că zona unde sunt amplasate clădirile școlii a devenit una mlăștinoasă, umiditatea permanentă ducând la degradarea construcțiilor, acuzând lucrările miniere executate în apropierea școlii de către Cariera Lupoaia și Mina Lupoaia II.
Mai mult, în zonă a fost executat un canal de gardă pentru preluarea apelor ce proveneau din corpul haldei și din precipitații, însă canalul este subdimensionat, susțin autoritățile locale, așa încât umiditatea persistă, apele pluviale pătrunzând în fundația și elevația școlii.Primăria a tot făcut reparații la școală, însă fără niciun rezultat. În apărare, CE Oltenia a motivat că imobilele pentru care se solicită despăgubiri sunt construite fără autorizație, iar o parte din școală a fost edificată în anul 1996. În plus, a mai arătat CE Oltenia, la limita haldei Valea Mînăstirii există un canal colector ce are dimensiuni suficiente pentru a prelua întreaga afluență de apă din zonă, canal întreținut și decolmatat periodic de Cariera Lupoaia. „Halda de steril este stabilă întrucât nu a mai fost depus steril de aproximativ 12 ani, timp suficient pentru a se stabiliza masivul nou creat. Jgheaburile și burlanele cu care sunt echipate construcțiile sunt ruginite și ciuruite, ceea ce face ca toată apa pluvială să se infiltreze în fundație, iar construcțiile sunt amplasate sub nivelul drumului DJ 671B”, a mai susținut CE Oltenia, în instanță.

Expertizele tehnice inculpă CEO
Având în vedere complexitatea cauzei, Judecătoria Motru a dispus, inițial, ca expertizele în geologie, respectiv, construcții, să fie efectuate de institute de specialitate.
Pentru efectuarea expertizei tehnice geologice a fost desemnată Universitatea din Petroșani, iar în ceea ce privește expertiza tehnică în construcții, instanța s-a aflat în imposibilitatea de a găsi specialiști, așa încât s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de către un colectiv format din trei experți.Potrivit concluziilor raportului de expertiză geologică, una dintre lucrările miniere care au afectat școala este cea executată de Cariera Lupoaia, respectiv halda exterioară de steril Valea Mînăstirii. „Din probele administrate în cauză rezultă că degradarea terenului și a imobilului a început din perioada în care se desfășurau lucrările miniere, dar nu a avut loc instantaneu, ci s-a produs, s-a perpetuat și s-a accentuat în timp, degradarea fiind permanentă și de actualitate.
Astfel, în raportul de expertiză tehnică specialitatea geologie se menționează că fenomenele de destabilizare datorate influenței albiilor de scufundare ale abatajelor pot influența și pe viitor siguranța construcției”, se mai arată în dosarul de la instanță.Mai mult, din cuprinsul raportului de expertiză în construcții rezultă că imobilele școlii prezintă degradări multiple constând în: fisuri în pereți, fisuri între pereți și planșeu, fisuri în peretele exterior și tavan, fisuri cu deschidere mare în pereții exteriori cu străpungere în interior, dislocarea izolației de lângă ziduri, desprinderea scării de perete, fisuri în elevație și dislocarea trotuarului. Așadar, raportul de expertiză tehnică geologică stabilește că lucrările miniere de subteran (Mina Lupoaia I și Mina Lupoaia II) și suprafață (halda Valea Mînăstirii și traseele fostelor benzi de transport steril) au afectat și afectează stabilitatea solului și a subsolului.„S-a reținut în cuprinsul raportului de expertiză că activitățile miniere care au condus la anumite modificări fizico-mecanice ale terenului sunt date de lucrările miniere conexe cu exploatarea de suprafață a lignitului și anume: devierea albiei râului Motru, depozitarea materialului steril în Halda Valea Mînăstirii, amplasarea canalului de gardă și a circuitului de benzi în proximitatea terenului în cauză. (…) Din cuprinsul rapoartelor de expertiză rezultă că mișcările subsolului fac imposibilă utilizarea imobilului potrivit destinației sale, chiar dacă acesta ar fi reparat, situație în care nu se poate reține un prejudiciu egal cu valoarea lucrărilor de reparații. Din cuprinsul raportului de expertiză în construcții rezultă o valoare de înlocuire de 2.447.554 lei și o valoare de reconstrucție de 1.406.628 lei”.

Despăgubiri
Instanța a considerat că trebuie avută în vedere valoarea de reconstrucție și a obligat CE Oltenia la plata unor despăgubiri. „Obligă pârâta CEO SA la plata către reclamant a sumei de 1.406.628 lei. Obligă pârâta CEO SA la plata către reclamant a sumei de 48.105 lei cheltuieli de judecată. Cu apel”, a decis, luna trecută, Judecătoria Motru.Primarul Florinel Țuilă spune că la această unitate de învățământ studiază peste 100 de copii. „Școala generală din Valea Mînăstirii a fost afectată pentru că lângă ea s-a făcut haldarea sterilului din Cariera Lupoaia. Chiar din anul 2000, de când am venit primar, am adus utilaje, sterilul avea 3-4 metri înălțime, am curățat canalul de gardă, am eliberat, dar din cauza faptului că există halda acolo, s-a ridicat terenul față de platforma clădirii și nu există o scurgere a apelor pluviale, apa băltește, iar clădirea este fisurată”, ne-a declarat primarul din Cătunele, precizând că nu se află la primul proces cu CE Oltenia. „Am câștigat decolmatarea canalului de gardă și realizarea a trei poduri din zece, în satul Valea Perilor. Cei de la CEO au făcut revizuire la sentința și am zis să așteptăm, chiar dacă puteam să o punem în executare. Mai avem probleme și cu terenurile care nu sunt redate în circuitul agricol”, a mai spus primarul Țuilă.
I.IRINOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here