Scădere a petiţiilor ajunse la Casa de Pensii Gorj

234

Pensionarii gorjeni par a fi mulţumiţi de serviciile furnizate de Casa Judeţeană de Pensii Gorj. Acest lucru reiese din numărul scăzut de petiţii ajunse în ultimul an pe birourile funcţionarilor acestei instituţii.

Astfel, dacă în 2014, aproximativ 4.000 de petiţii şi scrisori au fost rezolvate de salariaţii Casei Judeţene de Pensii, următorul an a fost unul slab numeric în sesizări. Potrivit reprezentanţilor CJP Gorj, anul trecut, au fost înregistrate un număr de 1.704 petiţii. Toate acestea îşi au obiectul cu privire la: cuantumul pensiei, încadrarea în grupe superioare de muncă pentru anumite activităţi, sporuri cu caracter permanent, recalculări drepturi de pensie.
Potrivit Legii nr. 263/2010, următoarele categorii de persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii: persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari; funcţionarii publici; cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. Asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii mai sunt şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii pensiilor, cu cele ale persoanelor menţionate anterior. Cei care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sunt la rândul lor asiguraţi obligatoriu, ca şi cei care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se afla în una dintre situaţiile următoare: administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; membrii ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale. Mai sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here