Şase gorjeni au promovat concursul de admitere la INM

420

Institutul Naţional al Magistraturii (INM) a făcut publice rezultatele definitive ale concursului de admitere la INM, sesiunea august – septembrie 2012. La acest concurs s-au înscris şi 96 de candidaţi din judeţul Gorj, însă doar şase dintre aceştia au fost declaraţi admişi în urma susţinerii probelor.

În perioada 26 iunie – 2 octombrie, Consiliul Superior al Magistraturii a organizat concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea unui număr de 200 de locuri de auditori de justiţie, din care 100 de locuri pentru pregătirea auditorilor în vederea ocupării funcţiei de judecător, iar 100 de locuri pentru pregătirea auditorilor în vederea ocupării funcţiei de procuror. La concurs s-au înscris 3633 de candidaţi, printre care şi 96 de candidaţi din judeţul Gorj. În 26 august s-a desfăşurat proba scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoştinţelor juridice, pe 9 septembrie a fost organizat testul de verificare a raţionamentului logic iar în perioada 22-30 septembrie s-a desfăşurat interviul final. Opt dintre cei 96 de candidaţi gorjeni înscrişi la concursul de admitere la INM au reuşit să treacă de proba scrisă eliminatorie însă doar şase dintre aceştia au fost declaraţi admişi în urma susţinerii tuturor probelor: Miroiu Floriana (8.12), Popa Doina Lăcrămioara (7.86), Buşe Ionel (7.82), Dăianu Alexandru Mădălin (7.81), Cîlniceanu Andra-Maria (7.80) şi Puchiu Simona-Elena (7.76).

Urmează verificarea condiţiei de bună reputaţie şi examinarea medicală
Candidaţii admişi merg acum mai departe, cu verificarea condiţiei de bună reputaţie şi examinarea medicală. Mai exact, pentru verificarea condiţiei de bună reputaţie, candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună la tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor finale ale concursului, următoarele documente: curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare; caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, care să cuprinsă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative; adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă; declaraţia pe proprie răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii trei ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, precum şi orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii. Examinarea medicală a candidaţilor va avea loc la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiţiei, în perioada 3 – 12 octombrie. La finalizarea primului an de studii, auditorii de justiţie vor opta, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor, pentru funcţia de judecător sau procuror.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here