Șase candidați înscriși la concursurile de medici, scoase la mezat de SJU Târgu-Jiu

1293

Noi medici vor profesa în curând la Spitalul Județean de Urgență. Unitatea are în derulare trei concursuri pentru ocuparea posturilor de medic specialist medicină legală, chirurgie pediatrică, iar un post este de medic rezident la UPU.

Rezultatele validării dosarelor de înscriere pentru cele trei posturi de medici au fost publicate, marți, pe site-ul SJU Târgu- Jiu. Astfel, în cursa pentru postul de medic specialist medicină legală au intrat patru candidați, ale căror dosare au fost și validate, urmând ca aceștia să susțină probele de concurs în perioada următoare. Este vorba despre: Andrei Daniela-Melania, Goleanu Olivia-Mirabela, Lazăr Gheorghe și Timurlea Maria-Ruxandra. În ceea ce privește postul de medic rezident la Unitatea de Primiri Urgențe, probele de concurs vor fi susținute doar de candidata Cotea Alexandra-Loredana. Și pentru postul de medic specialist chirurgie pediatrică există un singur candidat al cărui dosar a fost admis, fiind vorba despre Hourani Tamer.

Alte patru posturi, pe țeavă
De asemenea, tot marți, pe site-ul SJU Târgu-Jiu a fost publicat un alt anunț de concurs ce vizează ocuparea a patru posturi de medici. ,,Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a publicat în săptămânalul Viața Medicală nr. 54 din 23 august 2019, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din statul de funcții: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă la Secția Medicină Internă I; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie la Secția Gastroenterologie; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea nefrologie la Stația de Hemodializă”, se arată în anunțul postat pe pagina de internet a SJU Târgu-Jiu.
Candidații vor depune la sediul SJU Târgu-Jiu un dosar cuprinzând următoarele acte: cererea în care se menționează postul pentru care dorește să candideze; copia xerox a diplomei de licență de medic și adeverință / certificat de confirmare în gradul profesional; copie a cerificatului de membru al organizației profesionale cu viză pe anul în curs; dovadă sau înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1.) lit. d) ori e), respectiv la articolul 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin; cazier judiciar în original; certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; chitanța de plată a taxei de concurs; actul de identitate în termen de valabilitate; copie documente privind schimbarea numelui. Originalele actelor se prezintă la depunerea dosarului pentru conformitate cu exemplarele xerocopiate depuse la dosar.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here