Șase ajutoare de deces, plătite de AJOFM Gorj

289

Potrivit legislaţiei în vigoare, nu numai familiile pensionarilor din sistemul public care au decedat, dar şi familiile şomerilor care au trecut în lumea celor drepţi, pot beneficia de ajutor de înmormântare. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj a plătit anul trecut ajutoare de deces de peste 10.000 de lei.

Conform Legii nr. 6/ 2013, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, şomerii pot beneficia de ajutor de deces. În acest an, cuantumul ajutorului este de 2.681 de lei, în cazul decesului şomerului, iar când moare un membru al familiei acestuia ajutorul este de 1.341 de lei.
Se consideră membru de familie soţul, copiii proprii sau adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creşterea şi educarea familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora fără a depăşi vârsta de 26 de ani, dar şi părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. În cazul decesului şomerului, beneficiază de ajutor o singură persoană care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul sau persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Asiguratul, în speţă persoana care primeşte indemnizaţia de şomaj, beneficiază de ajutor de deces în cazul morţii unui membru de familie aflat în întreţinerea sa şi care are un drept propriu de asigurări sociale.

Aproape 30.000 de lei plătiţi în 2014 şi 2015
Potrivit reprezentanţilor AJOFM Gorj, instituţia a acordat în 2014 zece ajutoare de deces, cuantumul acestora fiind de peste 18.000 de lei. În 2015, alte șase ajutoare de deces au fost plătite, cuantumul total al acestora fiind de 10.869 de lei. Totuşi, în 2016, în numai două luni de zile de la debutul anului curent, la sediul AJOFM Gorj nu a ajuns nicio solicitare pentru acordarea vreunui ajutor de înmormântare în cazul decesului şomerului ori al vreunui membru de familie al asiguratului.

Acte necesare pentru ajutoarele plătite de AJOFM
Ajutorul de moarte se acordă la cerere, pe baza certificatului de deces şi a actului de identitate al solicitantului, în original şi copie. Mai sunt necesare, în funcţie de situaţie: acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, în original şi copie, acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de acest eveniment; certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia. În cazul decesului şomerului sau al unui membru de familie al acestuia, AJOFM achită ajutorul în termen de 24 de ore de la solicitare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here