Sărbătorirea Zilei Culturii Naţionale şi a Poetului Mihai Eminescu la Liceul Teologic din Târgu-Jiu

1241

Miercuri, 12 ianuarie 2022, ca o prefaţare a sărbătoririi Zilei Culturii Naţionale şi a împlinirii celor 172 de ani de la naşterea «Poetului nepereche» al neamului românesc, în prezenţa şi cu participarea cadrelor didactice şi a elevilor, în cadrul Proiectului atât de relevant şi de frumos intitulat: «Mai aproape de cultură», Liceul Teologic din Târgu-Jiu a fost organizatorul unui program artistic de o mare diversitate, coordonat de către profesoarele Domnica Angelica Mirea şi Creţan Onorica, în cadrul unei ample manifestări ce a constat într-o prezentare «power-point» a unor cântece minunate pe versuri eminescciene şi în c\teva recitări pline de sensibilitate ale unor poezii din creaţia marelui poet.
La manifestare au participat şi domnii directori reprezentând conducerea liceului, în persoanele preoţilor Ştefan Cristi Vătafu şi Cristinel Manole Raica, întregul personal al şcolii şi unii părinţi ai elevilor liceului. O serie de elevi talentaţi şi cu mult har, printre care Jianu Maria, Stroe Angela, Mălăescu Mălina, Stăncioi Andreea şi Cărăvan Alexandru au recitat cu multă dăruire şi cu o patetică implicare motivaţională unele dintre cele mai frumoase poezii din lirica eminesciană!
Momente deosebit de atractive şi de o aleasă ţinută artistică au oferit şi membrii Ansamblului coral «Heruvimii», (clasele VIII-XII), prin interpretarea unor cântece de rezonanţă şi de mare efect poetic, aşa cum sunt: «Codrule, codruţule!», «Sara pe deal», «Pe lângă plopii fără soţ» şi altele!
În finalul programului artistic, directorul liceului, Pr. Prof. Ştefan Cristi Vătafu a felicitat elevii şi cadrele didactice care s-au implicat şi au realizat acest program, adresând cuvinte alese de apreciere a conţinutului educativ al manifestării desfăşurate în cadrul proiectului mai sus amintit!
În contextul Sărbătorii Culturii Naţionale, să înţelegem că ţara noastră are o serie de simboluri emblematice care o veşnicesc în istorie, simboluri heraldice statale care fac parte din identitatea noastră naţională şi din care nu poate lipsi chipul strălucit al «Poetului nepereche» al neamului românesc, Mihai Eminescu, mai ales în situaţia în care definirea identității individuale sau colective este indisolubil legată de cultura proprie indivizilor și comunităților umane, chiar popoarelor şi naţiunilor!
Pentru noi, românii, șansa unei culturi de a exista ca entitate distinctă și de a ne impune în ansamblul culturii universale este aceea de a fi expresia unei identități bine afirmate și recunoscute, a unei personalităţi vizionare şi profetice, cum este Mihai Eminescu, într-o epocă de transformări și de tranziții care oferă toate datele unei schimbări de paradigmă axiologică, în opera desăvârşită a unui popor cu străvechime, aşa cum este poporul român!
Pe frontispiciul Culturii Naţionale, personalitatea exemplară a lui Mihai Eminescu ne aduce în faţa ochilor minţii un simbol nemuritor care a marcat, nu doar o epocă, ci, veacurile, impunându-l ca unul dintre corifeii marilor evenimente care au generat naşterea României moderne, iar prin concepţia sa filosofică despre istoria omenirii, prin versurile sale, prin scrierile sale social-politice, Eminescu este şi un spirit vizionar al Europei Unite, ca precursor al ideii europene şi al unei societăţi a naţiunilor libere, egale şi solidare, pentru a putea să devină împlinite, în bună măsură, în ceea ce priveşte destinele României şi ale naţiunilor lumii. Tocmai aceste lucruri vin să demonstreze cu pregnanţă actualitatea idealurilor şi atitudinilor politice şi sociale promovate de către Poetul nostru naţional care este Mihai Eminescu!
Prof. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here