Sărbători Arhiereşti, în lavra Sf. Cuv. Nicodim, la Hramul Mănăstirii Tismana, şi la Hramul Mănăstirii Polovragi

255

Ca în fiecare an, Mănăstirea Tismana a sărbătorit, la 15 august 2017, Hramul «Adormirea Maicii Domnului», în prezenţa sutelor de credincioşi veniţi din toate colţurile ţării, a pelerinilor care au aflat aici un loc de aleasă primenire sufletească! Încă de luni seara, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi a oficiat Vecernia, Litia şi Privegherea, iar la final, aproape de miezul nopţii, credincioşii au cântat împreună cu slujitorii Sfântului Altar Prohodul Maicii Domnului şi au ocolit biserica mănăstirii în procesiune cu sfântul epitaf. Marţi, 15 august, ÎPS Părinte Mitropolit a oficiat Sfânta Liturghie la Altarul de Vară al Mănăstirii, iar la strană au fost date răspunsuri, prin cântări, de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova.

“Maica Domnului este ocrotitoarea acestei Sfinte Mănăstiri, a credincioşilor care sunt botezaţi în numele Mântuitorului Iisus Hristos”
În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a spus că Sărbătoarea «Adormirea Maicii Domnului» ne reuneşte, ca de fiecare dată, pentru că: “Maica Domnului este ocrotitoarea acestei Sfinte Mănăstiri, a credincioşilor creştini şi a tuturor celor care sunt botezaţi în numele Mântuitorului Iisus Hristos, care sunt «îmbrăcaţi» în Domnul Slavei şi o au pe Maica Domnului ca Mamă a tututor. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este cinstită în Biserica noastră cu cântări de laudă, de preamărire, şi i se aduce o preamărire mai presus de cea a heruvimilor şi a serafimilor, pentru că ea este aceea care s-a învrednicit prin faptele ei, prin viaţa ei curată, prin râvna ei şi prin dragostea ei faţă de Dumnezeu, ca să primească în pântecele ei pe Mântuitorul nostru Iisus Hrsistos. Maica Domnului, atât de mult L-a iubit pe Dumnezeu, încât a considerat că nimic de pe pământul acesta nu poate fi de aceeaşi valoare cu Dumnezeu! Şi toate le-a lăsat ca să-şi facă inima «lăcaş» al Dumnezeului Celui Preaînalt. Deci, Maica Domnului L-a primit în inima ei pe Dumnezeu, mai înainte de Bunavestire! Dumnezeu vine în sufletul Preacuratei, prin virtute, prin viaţă preacurată, iar fapta cea bună este întotdeauna legată de Dumnezeu! Şi dacă Dumnezeu este Bunătate, şi Iubire, şi Dreptate, şi Dragoste, noi, când împlinim aceste virtuţi, în sufletul nostru vine cu ele şi Dumnezeu, Care este Părintele virtuţilor. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este cea plină de Har! Ea este plăcută Tatălui Ceresc şi cea dăruită Întrupării Fiului Său! Maica Domnului este veşnic Maica Vieţii” a subliniat Chiriarhul bisericilor de mănăstire şi de parohie din Oltenia!

“Maica Domnului trece din lumea aceasta printr-o «adormire», pentru că ea închide ochii pentru lumea aceasta şi-i deschide îndată pentru viaţa veşnică”
În cuprinsul Cuvântului său de învăţătură, Arhiereul nostru a arătat că tuturor celor ce cred în Mântuitorul Hristos, le este dăruită Mama, adică, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, mijlocitoarea noastră şi cea care permanent se roagă pentru noi. Ca orice făptură omenească: “Maica Domnului trebuia să treacă din lumea aceasta în lumea cea veşnică, avându-L alături pe Fiul său, Mântuitorul Hristos. Deci, Maica Domnului trece din lumea aceasta printr-o «adormire», pentru că ea nu moare ca orice om păcătos, pământesc, ci, ea închide ochii pentru lumea aceasta şi-i deschide îndată pentru viaţa veşnică! Maica Domnului este simbolul Bisericii care se roagă permanent pentru noi, ea este Mama Bisericii şi este Mama Mântuitorului Iisus Hristos! Iar, noi, când ne naştem, prin Taina Sfântului Botez, şi redevenim copii ai Tatălui Ceresc, în acelaşi timp, o avem pe Maica Domnului şi mama noastră, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul ei, iar noi toţi suntem fraţi ai Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că suntem cuprinşi toţi în această Familie a Lui Dumnezeu, unde Îl avem pe Tatăl Cel Ceresc, pe Maica Preasfântă, pe Fiul Lui Dumnezeu, Care este Fiul Tatălui Ceresc” a menţionat Arhieria sa!

“Maica Domnului este singura noastră scăpare şi mângâiere”
În partea finală a cuvântului său de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a apreciat că Sărbătoarea «Adormirea Maicii Domnului», care este cinstită în multe biserici din ţara noastră constituie o întregire a vieţii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, care s-a născut din părinţii Ioachim şi Ana, a fost adusă la templu, până a fost încredinţată dreptului Iosif, apoi a primit Bunavestire în Nazaret, iar acolo L-a Născut pe Mântuitorul Iisus Hristos, fiind permanent cu Fiul ei, în viaţa Lui pământească şi după aceea în Ceruri. Ea rămâne prezentă în viaţa noastră, a tuturor, căci, ori de câte ori intrăm în Sfânta noastră Biserică, nu este slujbă în care să n-o pomenim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu! De aceea: “Maica Domnului este singura noastră scăpare şi mângâiere în toate necazurile, în toate suferinţele şi în toate durerile, mijlocind înaintea Lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru mântuirea noastră, pentru că Maica Domnului este «uşa» milostivirii! Ea poate totul! Ea are îndrăzneală întrutotul înaintea Fiului ei. Având o asemenea Mamă, să fim vrednici copii ai ei! Să lepădăm de la noi tot păcatul şi să sfinţim mintea noastră cu chemarea numelui ei! Aşadar, să reţinem cu toţi cuvântul Maicii Domnului: «Să faceţi tot ceea ce vă va spune El!», iar a face «tot», înseamnă a fi cu toţii ostenitori în această lucrare. Aşadar, Maica Domnului ne aşteaptă pe toţi şi ne ajută ca să dobândim Împărăţia cerurilor! Să facă, dar, Bunul Dumnezeu, ca această Sărbătoare binecuvântată să fie de preamărire a Preasfintei Treimi, a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi a tuturor sfinţilor! Mergeţi cu binecuvântarea Domnului spre casele dumneavoastră, cu mângâierea Preasfintei Treimi şi cu mijlocirea Maicii Domnului, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin”, a încheiat Mitropolitul Olteniei.

După oficierea Sfintei Liturghii, maicile ostenitoare ale mănăstirii, păstorite de Maica Stareţă Antonia Monahia şi îndrumate de către Maica Stareţă Marina Stavrofora, de la «Sfânta Treime», au dăruit credincioşilor pachete cu binecuvântată pregustare, iar o parte dintre oaspeţii credincioşi au fost invitaţi la o agapă frăţească la trapeza mănăstirii.

“Se cuvine a ne apropia de Dumnezeu chemând pe Maica Sa, ca să mijlocească iertarea păcatelor pentru fiecare dintre noi”
A fost Sfântă Liturghie Arhierească şi în altarul de vară al Mănăstirii Polovragi, unde sute de credincioşi au luat parte, de asemenea, la Hramul sfântului lăcaş, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie fiind oficiată de Prasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, în calitate de delegat al ÎPS Părinte dr. Irineu, în acordurile la strană ale Corului «Anastasis» al Catedralei Episcopale din Deva. În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei, PS Nicodim, cu aceeaşi blândeţe în glas, a subliniat rolul deosebit pe care Maica Domnului l-a avut în iconomia mântuirii neamului omenesc, subliniind importanţa ascultării faţă de Dumnezeu, a fiecăruia dintre noi, amintindu-le celor prezenţi cuvintele Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu: «Să faceţi tot ceea ce vă va spune El!», ca un îndemn nu numai pentru cei prezenţi la nunta din Cana Galileii, ci pentru toţi creştinii de peste secole. Preasfinţitul Părinte Episcop a ţinut să precizeze că: “Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus şi ne-a învăţat multe, dar în primul rând, să-L iubim pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul şi din tot cugetul nostru, iar pe aproapele ca pe noi înşine. Ne-a mai spus Mântuitorul, că cel ce Îl iubeşte pe Dumnezeu, păzeşte poruncile Sale, iar cel ce-şi duce viaţa în păcat, nesocotind poruncile, nu-L poate iubi pe Dumnezeu şi nici pe semenul său. De aceea, se cuvine a ne apropia de Dumnezeu, chemând pe Maica Sa, ca să mijlocească iertarea păcatelor pentru fiecare dintre noi, să ne fie pururea grabnic ajutătoare, spre a deveni şi noi, cu adevărat, fii ai Tatălui Ceresc şi moştenitori ai Împărăţiei Sale cea veşnică”, a spus cu evlavioasă înţelepciune PS Părinte Nicodim.

Şi la acest aşezământ monahal, maicile ostenitoare, păstorite de Maica Stareţă Spiridona Monahia, au oferit pachete credincioşilor şi o masă frăţească în trapeza mănăstirii.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here