Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, la «Muzeul Crucilor» din satul Măceşu, Oraşul Târgu-Cărbuneşti, Gorj! – ,,Sper că ne vom regăsi mulţi ani de aici înainte, omagiindu-ne eroii de Ziua Înălţării Sfintei Crucii în acest muzeu unic”!

815

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Părinte Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în ziua de joi, 14 septembrie 2023, un prilej de smerită şi înălţătoare prăznuire a uneia dintre cele mai importante sărbători din calendarul nostru creştin, la «Muzeului Crucilor» din satul Măceşu, Oraşul Târgu-Cărbuneşti, s-a desfăşurat manifestarea devenită tradiţională şi bine organizată de către autorităţile locale, poate şi cu o semnificaţie emoţională aparte pentru oamenii locului, ca şi pentru cei veniţi din alte localităţi, pentru că în Ziua Înălţării Sfintei Cruci, dătătoare de viaţă, aici se face o slujbă de pomenire a numelor importante ale culturii româneşti, ca şi a unuia dintre fiii satului şi ctitor al acestui muzeu, ing. Iuliu Călina, acum ridicaţi în Împărăţia Cerului şi pomeniţi cu evlavie şi cu multă preţuire în momentele unei pioase aduceri aminte însoţită de rugăciune smerită! După oficierea Sfintei Liturghii de către P.C Părinte Boiangiu Irinel, din Parohia Creţeşti, în biserica zidită prin strădania vrednicului de pioasă amintire şi vrednică pomenire ing. Iuliu Călina, slujba de pomenire a fost săvârşită de către acelaşi părinte paroh, în prezenţa unui număr semnificativ de relevant al participanţilor, care au înălţat Slavă Celui Preaînalt al cerului şi al pământului! Cu vădită emoţie şi cu o trăire pioasă, printre cei prezenţi în acest sanctuar al memoriei vii s-au aflat: dl. prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj, domnul prof. Pompiliu Ciolacu, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (CJCPCT), dl. prof. Dănuţ Birău, primarul Oraşuli Târgu-Cărbuneşti, dl. viceprimar Brujan Cosmin.

,,Domnul Iuliu Călina, fiu satului Măceşu, un om care prin toată activitatea sa şi-a pus amprenta asupra localităţii noastre, Oraşul Târgu-Cărbuneşti”!
Să menţionăm cu insistenţă faptul că merituoşi organizatori ai acestei manifestări excepţionale sunt Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (CJCPCT), în colaborare cu Primăria Orașului Târgu-Cărbunești şi prin strădania plină de patos a d-lui prof. dr. Pompiliu Ciolacu, etnolog şi director al CJCPCT Gorj, cel care a avut ideea înființării unui astfel de muzeu unicat în România, împreună cu neuitatul vrednic de pomenire ing. Iuliu Călina, amintit cu emoţie şi cu aleasă veneraţie, ori de câte ori este nevoie în rugăciunile noastre! În această vatră a memoriei vii, ca şi a întristării lăuntrice şi a suspinului sufletesc au fost aduse vestite cruci din lemn, vechi de aproape două secole, aşa cum este cea mai veche şi mai reprezentativă cruce expusă în Muzeul de la Măceşu, tip troiţă, adusă din comuna Vladimir, ştiindu-se că în satele româneşti crucile îndeplinesc multiple funcţii ale sacralităţii şi ale apărării de duhurile rele, fiind plasate la răspântii de drumuri, la intrări în sate, la cimitir sau în alte puncte importamte ale localităţilor rurale din ţara noastră! Şi de această dată, cel mai important nume care a fost amintit şi care dăruit aproape totul pentru amenajarea acestui Muzeu excepţional, radicând chiar o biserică în faţa căreia îşi afă odihna netulburată, minunatul om care a fost şi rămâne ing. Iuliu CĂLINA, cel care a plecat prea devreme dintre noi, simbolizează bunătatea şi dărnicia fără oprelişti în faţa provocărilor vieţii acesteia frământate şi prea trecătoare, de aceea, invocarea numelui său constituie o datorie permanent şi de mare responsabilitate pentru organizatorii acestei manifestări! Printre cei care au venit în această zi la manifestare s-au aflat oameni de cultură şi membrii familiei Iuliu Călina, d-na Ana Călina şi fiica sa, conf. univ. dr. Carmen-Bărbăcioru Călina, şi aşa cum am precizat anterior, cu d-l prof. Dănuţ Birău, primarul Oraşului Târgu-Cărbuneşti, d-l prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj, lucrători ai CJCPCT Gorj şi unii locuitori ai satului. Printre cei care s-au adresat participanţilor la sărbătoare şi care s-au referit la ceea ce înseamnă Sfânta Cruce dătătoare de viaţă pentru comunitatea creştină s-au aflat domnul director Ciolacu Pompiliu, cel care a pornit de la faptul că Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi, S-a întrupat, Şi-a asumat firea noastră omenească, a luat suflet şi trup omeneşti, însă acest suflet şi acest trup nu alcătuiau o persoană omenească: Hristos este în mod nedespărţit Dumnezeu şi om, Fiul lui Dumnezeu, cea de a doua Persoană a Sfintei Treimi şi om, însă firea Sa omenească, acest trup şi acest suflet nu au o personalitate proprie, ci au personalitatea Fiului lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu fiind în egală măsură Dumnezeu adevărat şi om adevărat. De aceea: ,,Dragii mei consăteni, trebuie să fiţi mândri că dintr-un sat atât de mic şi poate nebăgat în seamă de nimeni, aveţi doi oameni care sunt cetăţeni de noare ai Oraşului Târgu-Cărbuneşti, fiind vorba despre domnul ing. Iulius Călina şi de subsemnatul! M-am bucurat din tot sufletul că domnul primar s-a gândit şi la mine, pentru care îi mulţumesc şi îi promit că vom continua colaborarea noastră care a fost benefică şi sper că va fi şi în continuare”! Domnul Primar Dănuţ Birău s-a referit pe scurt la faptul că asumându-şi firea omenească aşa cum devenise ea după căderea în păcat a lui Adam şi după nesfârşita serie de păcate care alcătuiseră istoria omenirii, Hristos Domnul a luat asupra Sa păcatul omului, inclusive păcatele noastre, pentru că astăzi: ,,Cinstim această zi adusă în calendar şi pentru noi, pentru că aducem un omagiu tuturor celor menţionaţi de către Preacucernicul Părinte Boiangiu, dar, aducem un deosebit omagiu mai ales aceluia cu care am început pomelnicul nostru, domnul Iuliu Călina, fiu satului, un om plecat de aici din Măceşu, un om care prin toată activitatea sa şi-a pus amprenta asupra localităţii noastre, Oraşul Târgu-Cărbuneşti, şi care, iată, a binevoit şi s-a întors aici în pământul din satul natal, lângă părinţii dumnealui, în curtea ctitoriei pe care a ridicat-o împreună cu familia sa, cu eforturi proprii, fără alte surse de finanţare! Pentru noi este şi o zi tristă, pentru că domnul Iuliu Călina a fost un om de care mi-am legat viaţa şi cariera mea, pentru că părinţii mei au lucrat acolo unde a fost şef la «Leagăn», apoi, am colaborat împreună atâţia ani! Mulţumesc fiicei şi soţiei dumnealui pentru că în fiecare an sunt aici, alături de noi, şi poate, în acest fel trecem ceva mai uşor peste această pierdere! Dumnezeu să-l odihnească pe domnul Iuliu Călina în Împărăţia raiului ceresc”!, a încheiat primarul oraşului de pe Gilort! În alocuţiunea sa, domnul prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj a pornit de la faptul că Domnul Iisus Hristos nu era păcătos, deoarece, ca Fiu al lui Dumnezeu, în calitate de om, El nu putea decât să trăiască cu sufletul Său omenesc, cu inteligenţa şi voinţa Sa omenească această condiţie de Fiu a lui Dumnezeu care era condiţia Sa veşnică din sânul Preasfintei Treimi, iar în sânul Sfintei Treimi, Fiul primeşte veşnic de la Tatăl firea cea dumnezeiască. Astfel, domnia sa a spus următoarele: ,,Voi încerca să fiu scurt, şi pentru că astăzi este Ziua Înălţării Sfintei Cruci, iar, crucea înseamnă înainte de toate jertfă! Iată că părintele a prezentat aici o lungă listă de nume, pentru că eroi nu sunt doar cei care mor pe front, dar, sunt şi cei care îşi sacrifică existenţa în slujba unor idealuri! Toţi cei care au fost pomeniţi aici de către Preacucernicul Părinte, începând cu dl. ing. Iulian Călina pe care şi eu l-am cunoscut şi de care m-a legat o frumoasă prietenie, împreună cu ceilalţi care au câte o cruce şi care merită cu prisosinţă titlul de eroi! Mă bucur să văd persoane dragi care sunt aici de fiecare dată, mă bucur să văd unitatea celor de la cultură, care sunt colaboratorii, că eu nu le spun niciodată subordonaţii Consiliului judeţean! Mă bucur că împlinim şase ani de întâlniri frumoase, de omagieri memorabile, aş spune eu, dar, vreau să închei cu această speranţă, că ne vom regăsi mulţi ani de aici înainte, omagiindu-ne eroii de Ziua Înălţării Crucii în acest muzeu unic, pentru care îi felicit pe cei care au contribuit la realizarea sa”! În încheiere, d-na conf. univ. dr. Carmen-Bărbăcioru Călina le-a mulţumit celor prezenţi la manifestare şi cu lacrimi în ochi a mulţumit în numele distinsului şi neuitatului său tată, ing Iuliu Călina! Toate persoanele prezente la ceremonie au primit colivă minunată şi pachete consistente de hrană din partea Familiei Iuliu, Ana şi Camnen Călina-Bărbăcioru, ca şi din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.
Profesor dr. Vasile GOGONEA

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here