Sărbătoare cu “aromă” duhovnicească la Mănăstirea Tismana

313

Miercuri, 26 decembrie, de ziua Soborului Maicii Domnului şi la Sărbătoarea Sfântului Cuvios Nicodim, ocrotitorul Olteniei, Mănăstirea Tismana a îmbrăcat haine care transcend viforului iernii, pentru că într-o zi binecuvântată de Dumnezeu, ÎPS Dr. IRINEU, Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii şi a sfinţit apa cea dătătoare de viaţă, pentru a ne mai spune încă o dată, prin aceleaşi cuvinte minunate, că suntem cu sufletul plin de bucuria Naşterii Domnului, că praznicul acesta ne umple viaţa de o negrăită bucurie duhovnicească, fiindcă prin întruparea Domnului Iisus Hristos, dincolo de orice îndoială, s-au împlinit făgăduinţele Tatălui ceresc pe care le-a dat primilor oameni, că “în zilele cele de pe urmă” va trimite pe Fiul Său să mântuiască neamul omenesc din robia păcatului.

Astfel, avându-L pe Dumnezeu în sufletul nostru, simţim o tainică şi nedesluşită chemare de a porni şi noi cu un cuget smerit pe urmele magilor de la Răsărit, ca să ajungem călăuziţi de stea la ieslea unde S-a născut pruncul Iisus. Tocmai de acolo, din peşteră şi din ieslea sărăcăcioasă, a venit la noi Fiul Celui Preaînalt ca să ne sfinţească şi să ne facă desăvârşiţi. De asemenea, pregustând bucuria sărbătorilor de la cumpăna anilor, să ascultăm şi noi cântarea îngerească a puterilor cereşti: “slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”!

În felul acesta, Dumnezeu vorbeşte cu oamenii, ca om
De bună seamă că aceste momente de sărbătoare au darul să ne trezească la viaţă, “şoptind” în sufletul nostru sentimente de aleasă trăire duhovnicească şi de mulţumire pentru nemăsurata dragoste a lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc. În faţa celor câteva sute de rugători întru dreapta credinţă, Mitropolitul Olteniei a subliniat că Mântuitorul S-a născut om ca să ne sfinţescă, să ne lumineze şi să ne îndumnezeiască pe noi oamenii, cu Harul Său! El S-a făcut om pentru că numai în felul acesta avea să şteargă păcatul lui Adam, să ne izbăvească de stricăciune, de moarte şi de chinurile veşnice. Adam, care a greşit de data aceasta, este judecat prin Mântuitorul Iisus Hristos, considerat în mod sugestiv a fi “Adam cel nou” născut şi jertfit. În felul acesta, lumina slavei cereşti străluceşte în lume şi Dumnezeu vorbeşte cu oamenii, ca om! El ne arată o cale cu totul deosebită de a ajunge în Împărăţia Cerurilor, El este Calea, Adevărul şi Viaţa! Ne învaţă cum să trăim în lumea aceasta, ca să putem dobândi Împărăţia Cerurilor, dar tot El este acela care lucrează în noi mântuirea, pentru că ne spune: “Fără de mine nu puteţi face nimic”! Deci, El ne cheamă, ne dă putere, ne ajutăm şi ne îndreaptă spre tot lucrul bun, pentru că El este acela în care noi trăim, ne mişcăm şi suntem ceea ce suntem!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here