Sărbătoare Arhierească la Hramul Mănăstirii Tg. Logrești, Protopopiatul Tg. Cărbunești, Gorj

238

Ca în fiecare an, după Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, în ziua de vineri, 9 septembrie 2016, Sfânta Mănăstire Tg. Logrești, din Protopopiatul Tg. Cărbunești, Gorj și-a sărbătorit hramul: «Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana», când Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară din curtea mănăstirii de către Înaltpreasfințitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, ajutat de Preacucernicul Părinte Protopop, Iulian Mărgineanu și de un ales sobor de preoți și diaconi. Acordurile la strană au fost susținute de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova. În timpul slujbei a fost hirotesit diacon, ipodiaconul Ion Torop din Parohia Valea Pojarului, Gorj și a fost hirotonit preot Ion Marian, din Parohia Dobridor, Dolj.
Situată într-un cadru natural rustic de excepție și mângâiată cu blândețe de soarele unei toamne roditoare, mănăstirea datează de la începutul secolului al XVIII-lea(1718) ca o construcție din lemn, iar după o jumătate de veac s-a zidit lăcaș nou, ca metoh al Episcopiei Râmnicului. Asemeni multor așezăminte monahale din nordul Olteniei, și Mănăstirea Tg. Logrești a trecut prin momente de restriște, fiind supusă vitregiilor vremii și chiar atitudinii potrivnice a unor regimuri politice, viața monahală fiind, însă, reluată cu mai multă dăruire, din anul 1940 lăcașul sfânt având hramul Părinților Maicii Domnului. În ultimii ani, obștea de maici ostenitoare păstorite de către Maica Stareță, Monahia Fevronia Nuțu a făcut din sfântul lăcaș o minunată oază de viață duhovnicească trăită în liniște și rugăciune, mai ales după resfințirea bisericii, săvârșită în anul 2014 de către Chiriarhul bisericilor și al așezămintelor monahale din Oltenia, pentru că așa cum se prezintă acum, cu meri încărcați de roade bogate, curtea mănăstirii arată ca un colț de rai!

“Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți sunt aceia pe care Dumnezeu i-a rânduit să fie cei care vor naște pe Maica Domnului”
La sfârșitul oficierii slujbei, în cuvântul de aleasă învățătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu a spus că după praznicul Nașterii Maicii Domnului, care a fost cinstit cu o zi înainte, se cuvenea ca să fie adusă mulțumire Lui Dumnezeu și să fie lăudată după cuviință, ziua Sfinților Ioachim și Ana, Părinții Maicii Domnului, pentru că: “Ei sunt cunoscuți de noi, Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți ai Maicii Domnului. Sunt Drepți, pentru că au trăit viața în dreptate, în cucernicie, în evlavie, în frică de sarbatoare logresti (1)Dumnezeu, în post și rugăciune. Sunt aceia pe care Dumnezeu i-a rânduit să fie cei care vor naște pe Maica Domnului, și astfel, toate binecuvântările și toate rugăciunile pe care poporul Lui Dumnezeu le-a ridicat, ca să trimită pe Fiul Cel Preasfânt să Se întrupeze din Presfânta Născătoare de Dumnezeu, ca să mântuiască neamul omenesc. Deci, tot Vechiul Testament și toți proorocii, toți drepții și patriarhii au adunat aceste rugăciuni în neamul lor și le-au transmis mai departe, celor care aveau să fie Părinții Maicii Domnului. Și aceștia, la rândul lor, au fost oameni evlavioși care au crescut sămânța cea bună a învățăturii Lui Dumnezeu, au păzit poruncile cerești, și s-au silit în toată viața lor ca să trăiască, cât mai curat și cât mai plăcut Dumnezeului Celui Preaînalt, că să se învrednicească, atât de sfințenia vieții, cât și de rodul pântecelui lor, adică, de odrasle care sunt cuviincioase familiilor și celor care se însoțesc pentru ca să trăiască împreună, să zidească o familie și să dea mai departe moștenirea pe care ei au primit-o, celor care doresc să le urmeze”, a precizat Arhieria Sa!

“În felul acesta, Sfinții Ioachim și Ana sunt cu adevărat părinții noștri”
În continuare, Chiriarhul bisericilor din Oltenia s-a referit la faptul că Sfinții Ioachim și Ana au considerat că Dumnezeu este Acela Care dăruiește copii oamenilor, că El rânduiește ca atunci când este necesar să vină pe pământ un om, el va veni, iar știind că numai Dumnezeu poate să împlinească această cerere a lor, s-au rugat zi și noapte și n-au încetat să stăruiască în această rugăciune și cerere, chiar când au ajuns bătrâni. “Deci, credința Sfinților Ioachim și Ana, și așteptarea lor, au fost răsplătite de Dumnezeu prin trimiterea îngerului Său dumnezeiesc, cel care le-a vestit că ei vor naște o pruncă de sarbatoare logresti (2)parte femeiască, ce va fi Împărăteasa cerului și a pământului. Și astfel, din această legătură sfântă și binecuvântată, în post și rugăciune s-a născut Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, într-o bucurie desăvârșită, atât a oamenilor, cât și a îngerilor. Pentru că trebuie să știm că orice om care se naște pe pământ este o bucurie, atât în ceruri, cât și pe pământ! Iar, așa cum Sfinții Ioachim și Ana au născut pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, și noi suntem chemați să-L primim pe Dumnezeu în sufletul nostru și să-L lăsăm ca să ne nască, adică, să ne treacă din lumea aceasta în lumea veșnică, pentru ca atunci când vom închide ochii, să-i deschidem fericiți și desăvârșiți în viața veșnică, unde credem și mărturisim că ne naștem pentru veșnicie. Deci, aceștia, care s-au învrednicit de sfințenie, cum sunt Sfinții Ioachim și Ana, aceștia strălucesc în lumea drepților și sunt mai luminoși decât soarele și decât luna. Puterea Lui Dumnezeu se adaugă din măsură în măsură, din mult în mai mult, în așa fel încât acești sfinți, purtători de Duh Sfânt, rămân pentru noi modele, rugători și mijlocitori permanent înaintea Lui Dumnezeu. În felul acesta, Sfinții Ioachim și Ana sunt cu adevărat părinții noștri! Pentru că ei au născut pe Maica Domnului, iar Maica Domnului, ca mama noastră, ne face cadou și «dar» pe părinții ei, drept pentru care noi îi pomenim la fiecare sfântă slujbă, când spunem: «Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Ioachim și Ana, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi»”, a sintetizat cu atenție Mitropolitul nostru!

“Să-i rugăm pe Sfinții Ioachim și Ana, Părinții Maicii Domnului și părinții noștri, să mijlocească întotdeauna la Stăpânul Cel Ceresc”
În finalul cuvântului său de aleasă învățătură duhovnicească, IPS Părinte dr. Irineu a considerat că este deosebit de important să păstrăm în unitate sfânta «comoară» a credinței noastre, să fim atenți: “Cum păstrăm această «comoară» și cum am văzut astăzi, la hirotonirea în preot a Părintelui Marian, i s-a pus sarbatoare logresti (4)în mână sfântul Trup și sânge al Mântuitorului Hristos, când i s-a spus: «păstrează odorul acesta, păstrează această Taină, până la sfârșitul veacurilor, când se întoarce la tine, întreg și nevătămat». Așadar, noi toți avem «transmisă» această «comoară», ni s-a dat această moștenire și suntem cu adevărat, în biserica noastră, în familia Lui Dumnezeu, și îi avem pe Sfinții ocrotitori, întotdeauna gata să mijlocească la Bunul Dumnezeu pentru mântuirea noastră și pentru sufletele noastre. Așadar, să ne facem vrednici de copii ai acestei familii, iar cum familia este bucuroasă când are copii ascultători, responsabili și recunoscători, așa și noi să ne arătăm «ascultători» de Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum ne spune Maica Domnului: «Faceți tot ceea ce vă va spune!». Deci, să împlinim cuvintele Domnului, în toate zilele, prin rugăciune, prin post, să ne ferim de lucrurile slabe și de multe ori vătămătoare ale noastre, de vorbe spurcate, de gânduri necurate, de înjurături și drăcuieli, căci toate acestea, nu sunt altceva decât «săgețile» înveninate ale diavolului, care caută permanent să ne abată de la calea cea bună, ca să pierdem ceea cee este esențial în viața noastră și veșnic, fericirea veșnică și împărtășirea în sarbatoare logresti (5)Împărăția Cerurilor. Deci, să-i rugăm pe Sfinții Ioachim și Ana, Părinții Maicii Domnului și părinții noștri, să mijlocească întotdeauna la Stăpânul Cel Ceresc, la Împăratul veacurilor, ca și noi să ne arătăm cu adevărat copii ascultători și vrednici moștenitori ai Împărăției Cerurilor, în Hristos, Mântuitorul nostru, căruia se cuvine Slava, Cinstea și închinăciunea, în vecii vecilor, Amin”! La finalul slujbei, obștea de măicuțe ostenitoare păstorite cu har de Maica Stareță, Monahia Fevronia, au oferit o masă binecuvântată în trapeza mănăstirii.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here