Sărbătoare Arhierească la Hramul Mănăstirii Lainici, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Gorj

351

La ceas de creştinească Sărbătoare binecuvântată, «Schimbarea la Faţă a Domnului», în prezenţa a sute de credincioşi veniţi din toate colţurile ţării, la Mănăstirea Lainici, Duminică 6 august 2017, a fost săvârşită Sfânta Liturghie Arhierească de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor ales de ierarhi din care au făcut parte ÎPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, PS Părinte Emilian Crişan, episcop vicar al Episcopiei Aradului, înconjuraţi de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, condus de asist. univ. dr. Victor Şapcă. Cu acest prilej, diaconul Constantin Niţoaica a fost hirotonit preot, pe seama Parohiei Bâlta, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord.

“Schimbarea la Faţă este o ridicare, este o Înălţare”
La sfârşitul oficierii Sfintei Liturghii şi a slujbei Euharistice, în cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a pornit de la faptul că strălucirea Feţei Mântuitorului Hristos şi a întregii Sale Persoane este un exemplu de modul cum arăta Adam înainte de cădere, într-o lumină strălucitoare, o lumină dumnezeiască, iar când ne gândim la lucrul acesta de început, ştim că toată Creaţia Lui Dumnezeu şi Suflarea Lui Dumnezeu străluceşte în firea umană, iar, meditând la Schimbarea la Faţă şi la modul cum suntem noi astăzi, cum am întunecat chipul nostru şi firea noastră de atâtea păcate, ne dăm seama cât de mare e distanţa de la cel care strălucea în Rai, atât de frumos şi sfânt, şi noi, cei de astăzi, care suntem întunecaţi de tot felul de păcate. Dar: “Fiecare dintre noi avem capacitatea de a primi Slava dumnezeiască, de a fi transfiguraţi, aşa cum este şi numele Sărbătorii «Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Hristos», pentru că nu este vorba numai de schimbarea feţei, ci, a întregii fiinţe, fiindcă noi, întrutotul suntem transfiguraţi de Lumina cerească şi această Lumină o avem în noi! Avem, însă, şi ochiul, organul cu care să receptăm această Lumină! Darul vederii ne este dat de Dumnezeu, ca să vedem Lumina cerească a Preasfintei Treimi, întipărită în fiecare dintre noi”, a precizat Mitropolitul Olteniei. De aceea: “Schimbarea la Faţă este o ridicare, este o Înălţare, şi Sfinţii Apostoli sunt duşi pe un munte înalt, sunt ridicaţi din lumea pământească în lumea cerească, sunt ridicaţi de la o stare «de jos» la o stare «de sus», iar ei au văzut ceea ce a însemnat Schimbarea la faţă! Şi noi vom putea vedea Schimbarea la faţă, dacă ne vom ridica la înălţime. Sfinţii Părinţi, sfinţii isihaşti, cei care se îndeletniceau cu «Rugăciunea minţii», cum au fost Sfântul Cuvios Irodion, Sfântul Ierarh Calinic şi alţii, au văzut Slava cerească, pentru că odată ce s-au detaşat de lucrurile pământeşti, au lepădat grija cea lumească, ei trec dintr-o stare obişnuită a tuturor oamenilor la starea duhovnicească, ridicaţi de Harul Duhului Sfânt.
De aceea, Duhul Lui Dumnezeu, pe cei care îi atinge Lumina cerească, aripa ei mântuitoare, îi cheamă la rugăciune, la contemplare”!

“De aici să plecăm «schimbaţi», iar aceasta este dorinţa Mântuitorului”
“Aşa venim şi noi la această Sfântă Mănăstire, unde «focul» duhovnicesc pâlpâie, arde şi înflăcărează, atât pe părinţii de aici, cât şi pe cei care vin să se roage. Veniţi la Sfânta Biserică! De aici să plecăm «schimbaţi», iar aceasta este dorinţa Mântuitorului Iisus Hristos! Dacă ne apropiem de El, trebuie să nu «stingem» Duhul, să nu întunecăm faţa noastră duhovnicească. Dacă vrem să fim cu adevărat pe Muntele Taborului, să ne împărtăşim cu bucuria duhovnicească, despre care Sf. Apostol Petru spune: «Doamne, vrem să fim aici cu tine şi să nu mai plecăm deloc, chiar dacă n-am avea colibă şi ţi-am face Ţie, lui Moise şi lui Ilie, asemenea adăpost!». Aceasta este o bucurie duhovnicească negrăită!”, a întărit Chiriarhul Mitropoliei Olteniei, iar bucuria negrăită este mereu la dispoziţia noastră şi trebuie doar să întindem mâinile către cer, să-L rugăm pe Dumnezeu şi ea va veni în sufletul nostru! Trebuie să facem «paşi» spre El, pentru că în mod sigur este lângă noi şi ne dă bucuria cerească, a menţionat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit.

“Vă înmânăm sfintele moaşte ale Sfântului Irodion şi dăm citire documentului de
înmânare şi de identificare a sfintelor moaşte”
În încheierea Sărbătorii, poate chiar ca o încununare a Hramului Mănăstirii Lainici, Mitropolitul Olteniei a spus: “La această bucurie de «Schimbarea la Faţă», aici, suntem însoţiţi la Sfânta Liturghie de către Părinţii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, ÎPS Varsanufie, PS Nicodim, PS Sebastian, apoi, de PS Lucian de la Caransebeş şi de PS Emilian, prieten, care a fost Episcop Vicar la Râmnic şi acum este Episcop Vicar la Arad, ca să ducă mai departe această frumoasă lucrare a Bisericii! Avem aici, la noi, şi Părinţi de la Timişoara, care au venit ca să ceară de la Sfânta Mănăstire Lainici o părticică din moaştele Sfântului Cuvios Irodion! Sfântul Irodion, de când sfintele moaşte au fost scoase din măruntaiele pământului şi a fost canonizat, au devenit «obiect» de cinstire, atât aici în Mitropolia noastră şi în alte Mitropolii, cât şi în străinătate! Deci, noi, astăzi, dăruim o părticică din sfintele moaşte Părintelui vicar de la Timişoara, care a venit şi cu credincioşi de la Timişoara, ca să primească acest «dar», acest odor, ca să-l aibă pe Sfântul Irodion, nu numai «întipărit» în icoană, dar şi sfintele moaşte, care nu sunt decât prezenţe ale Mântuitorului Iisus Hristos în viaţa noastră de zi cu zi! Părinte, vă înmânăm sfintele moaşte ale Sfântului Irodion şi dăm citire documentului de înmânare şi de identificare a sfintelor moaşte”, a conchis Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu!

Au fost dăruite părticele din sfintele moaşte ale Sfântului Irodion, Parohiei «Iosefin» cu Hramul «Naşterea Maicii Domnului», din Timişoara, iar actul de dăruire a fost citit de către Părintele consilier cultural, Grigore Vulcănescu. A mai fost dăruită încă o raclă cu părticele din sfintele moaşte, care va merge în Spania, la o parohie cu Hramul Sfântului Cuv. Irodion! Din partea Mitropoliei Banatului, a fost dăruită Mitropoliei Olteniei o icoană cu chipul Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, ocrotitorul Banatului.

Preacuviosul Părinte Arhimandrit, Stareţul Ioachim Pârvulescu, le-a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la Hramul Mănăstirii Lainici, invitându-i pe toţi la agapa frăţească realizată cu ajutorul măicuţelor ostenitoare şi al maicilor stareţe Teodora Ilie, Mănăstirea «Icoana», Emanuela Vancea, Mănăstirea Dobriţa, Spiridona Tăbăcaru, Mănăstirea Polovragi, ca şi al maicilor de la Mănăstirea Hinova, Mehedinţi!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here