Sărbătoare Arhierească la Biserica «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din Municipiul Târgu-Jiu, Gorj!

1018

În ziua de 21 mai 2017, în Duminica a 6-a după Sfintele Paşti, în continuarea evenimentelor liturgice prilejuite de cea de a XVII-a ediţie a Zilelor oraşului, manifestare ce a avut loc de praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, ocrotitorii spirituali ai municipiului nostru reşedinţă de judeţ, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica «Sfinţii Împăraţi» din centrul municipiului. Să reamintim că aceste momente liturgice au început încă de sâmbătă seara, pe 20 mai, cu săvârşirea Vecerniei unită cu Litia, urmată de la ora 21.00, de o procesiune cu icoana hramului, la care au participat sute de credincioşi însoţiţi de peste 100 de preoţi din protoieriile Târgu Jiu-Nord şi Târgu-Jiu Sud, fiind urmat traseul: Biserica «Sfinţii Împăraţi», Bulevardul Republicii, Bulevardul «Constantin Brâncuşi», cu oprire în Piaţa Prefecturii, unde a fost rostită o rugăciune, pe str. Victoriei, cu sosire la locul de unde a început. Printre participanţi s-au aflat şi tineri, membri ai Filialei «Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici», a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, care, îmbrăcaţi în costume populare tradiţionale, au purtat pe tot traseul torţe aprinse şi steaguri, fundalul sonor fiind asigurat de fanfara oraşului. La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi judeţene, mai ales că procesiunea religioasă a făcut parte din complexul de manifestări dedicate «Zilelor Municipiului Tâgu-Jiu», manifestări ce au marcat şi împlinirea a 611 ani de la prima atestare documentară a localităţii. În cadrul slujbei, ipodiaconul Alin Gărăcel a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Costeni (Tismana), diaconul Ionel Lăzărică fiind hirotonit preot în Parohia Tălpaşi, Dolj. Biserica din Târgu Jiu, închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena a fost ridicată între anii 1864-1874, pe locul unei vechi biserici din lemn, a fost sfinţită în anul 1875 de către episcopul Atanasie al Râmnicului Noul Severin, iar în decursul anilor, a cunoscut mai multe lucrări de renovare şi restaurare, ultima fiind efectuată în anul 2002.

“Cel care este vindecat în Evanghelia de astăzi, ne arată puterea Lui Dumnezeu în lume”
La sfârşitul slujbei arhiereşti, Mitropolitul Olteniei a adresat credincioşilor un minunat cuvânt de învăţătură despre textul Evanghelic al «Vindecării orbului din naştere» (Ioan 9, 1-38), arătând că Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, de la Naştere şi până la Înălţare, nu a încetat să-şi arate puterea Sa Dumnezeiască, în diferite chipuri şi prin diferite locuri. A vindecat bolnavi de diferite suferinţe, prin minuni pe care nimeni nu le-a săvârşit până atunci. Mântuitorul a suferit cu noi, ne-a cunoscut bucuriile şi suferinţele noastre, ca să Se arate ca un Dumnezeu înaintea oamenilor. De aceea, Sfântul Ioan Evanghelistul consemnează aceste lucruri, iar noi înţelegem că Dumnezeu ne-a creat pe noi din veşnicie, iar înainte de a ne naşte, noi suntem «scrişi» în Cartea Lui Dumnezeu şi vom veni pe lume, atunci când El ne doreşte, pentru că vom săvârşi faptele pe care Dumnezeu le «pune la îndemână» ca să le săvârşim! Să înţelegem, aşadar, că: “Preabunul Dumnezeu, nu ne îngrădeşte libertatea noastră, iar noi putem să alegem între bine şi rău. Iar, de vom alege binele, vom merge pe calea mântuirii şi vom ajunge în Împărăţia Cerurilor. Ţinta existenţei noastre, de la naştere şi până la moartea noastră, nu este alta decât Împărăţia Cerurilor, pe care Mântuitorul Hristos a inaugurat-o prin venirea Sa în lume, a temeluit-o prin jertfa Crucii Sale, iar prin Învierea Sa, ne-a deschis posibilitatea ca toţi cei care ne «îmbrăcăm» în «haina» Sa prin Taina Sfântului Botez, să ajungem la desăvârşire, la îndumnezeire! Aşadar, cel care este vindecat în Evanghelia de astăzi, ne arată puterea Lui Dumnezeu în lume, cum că El ar vindeca orice boală şi orice suferinţă, şi poate îndrepta pe tot omul care «se povârneşte», care «alunecă» în întristare şi suspin. Pentru aceasta, Mântuitorul Hristos a venit ca să stea de vorbă cu noi, să vadă suferinţele noastre, El Însuşi să se «împovăreze» cu aceste suferinţe şi cu aceste dureri, deşi, pe orbul din Evanghelia de astăzi, îl poartă în înţelepciunea Sa dumnezeiască şi ştie de el”, aşa cum a precizat Mitropolitul nostru.

“Minunile Lui Dumnezeu sunt atât de evidente, că nu mai există nici un comentariu asupra lor”
În continuare, Chiriarhul Eparhiei noastre, al Olteniei numită prin veacuri şi «Mica Valahie», a dezvoltat conţinutul şi semnificaţia Pericopei Evanghelice, apreciind că întotdeauna, credinţa pe care o avem este legată de realitatea pe care noi reuşim s-o vedem, iar încrederea pe care orbul a avut-o în Mântuitorul Iisus Hristos este binecuvântată şi răsplătită cu vindecarea. Cel care crede cu adevărat, acela se vindecă de neputinţa respectivă, prin credinţă, lăsând deschisă «poarta» sufletului nostru, ca să pătrundă în interiorul nostru «razele» vindecării, ale binecuvântării şi ale prezenţei Lui Dumnezeu în viaţa noastră. “Când Dumnezeu este prezent în viaţa noastră, a subliniat Arhieria Sa, nimic nu ne lipseşte, când El este acolo, în sufletul nostru, nimic nu ne prisoseşte şi nimic nu poate să ne cutremure sau să ne tulbure în existenţa noastră! Deci, cel bolnav este vindecat, şi deodată mărturiseşte înaintea tuturor despre vindecarea sa. Chiar dacă lumea se întreabă, în ce fel te-ai vindecat, cine te-a vindecat, orice întrebare ar veni asupra sufletului credincios, nu poate să-l tulbure şi nu poate să-l îndepărteze de credinţa sa. Necazurile, nevoile, supărările, întristările, cum spune Sf. Apostol Pavel, care ar veni asupra sufletului credincios, nu au putut să-l tulbure de la credinţa sa, pentru că el a zis că toate acestea le răbdăm pentru dragostea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Avem atâtea exemple în istoria bisericii noastre, cu asemenea personalităţi, aşa cum este cazul celor sărbătoriţi astăzi, al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, care au crezut în Dumnezeu, în Mântuitorul Iisus Hristos şi au dobândit izbândire, rezultat la rugăciunile lor. Să ne aducem aminte de Sfântul Constantin, care în faţa duşmanilor săi mai puternici, mai numeroşi, el a avut credinţă în Dumnezeu, iar credinţa sa i-a adus biruinţa asupra celor potrivnici, a cucerit Roma, care era capitala imperiului, care a devenit şi reşedinţa sa pentru oarecare timp. Toate aceste întrebări pe care lumea şi omul le pot pune înaintea celui credincios, nu au niciodată menirea să-l tulbure! Ba, dimpotrivă, cu cât este întrebat, cu atâta este mai clar în explicaţia sa, mai hotărât în decizia sa de a-l mărturisi pe Mântuitorul Iisus Hristos, deşi ştia că putea să fie alungat din sinagogă, că nu putea fi suportat de mulţi pentru că era exclus din comunitate. Aşadar, el mărturiseşte înaintea cărturarilor şi a fariseilor, care, deşi vedeau, nu credeau! Este ceea ce spune Sfânta Scriptură, că ochi au şi nu văd, urechi au şi nu aud! De multe ori, în lumea noastră, minunile Lui Dumnezeu sunt atât de evidente, că nu mai există nici un comentariu asupra lor, dar, cu toate acestea, omul necredincios nu vrea să se îndrepte şi nici nu vrea să-şi smerească oarecum cugetul său, mintea sa, ca să accepte puterea Lui Dumnezeu”, a precizat cu accent dojenitor şi demn de luat în seamă Mitropolitul nostru.

“Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au grijă de noi în Împărăţia Lui Dumnezeu şi se roagă pentru noi”
În încheierea minunatului său cuvânt de învățătură aleasă, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit a reiterat fapte minunate săvârşite de Sfântul Constantin pentru Biserică, şi mai ales Sfânta Elena, pentru că au eliberat Biserica de sub asuprirea păgână, au lăsat-o credincioşilor ca să vină în ea şi să se roage, i-au lăsat pe episcopi şi pe preoţi să întărească multe comunităţi în credinţa cea adevărată, au lăsat pe credincioşi să zidească biserici iar comunităţile să înflorească în credinţa cea adevărată, a apărat-o împotriva ereticilor, când s-a întocmit Sinodul I Ecumenic, iar Sfinţii Părinţi au alcătuit primul «document» al credinţei noastre, «Crezul» pe care îl rostim în fiecare Duminică şi la fiecare sărbătoare, la fiecare slujbă! Ca urmare: “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au arătat dragoste pentru cei asupriţi, au dăruit multe celor săraci, celor necăjiţi, arătând prin aceasta grija deosebită faţă de Biserica Mântuitorului Iisus Hristos! Pentru acestea, Sfinţii Constantin şi Elena au fost cinstiţi, nu după multă vreme de la trecerea lor la cele veşnice şi au fost trecuţi în calendarele noastre ortodoxe ca sfinţi prăznuiţi de către toată suflarea noastră creştin-ortodoxă. Pentru noi, românii, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au o importanţă mai mare decât a tuturor celor care îi prăznuiesc astăzi, pentru că fiind din neamul nostru românesc, daco-roman, în mod sigur că au grijă de noi în Împărăţia Lui Dumnezeu şi se roagă pentru noi. De aceea, multe biserici din ţara noastră au Hramul «Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena», aşa cum este şi biserica dumneavoastră şi Oraşul Târgu-Jiu! Pentru aceasta, bucuria noastră este negrăită, când suntem împreună la Sfânta Liturghie şi-i cinstim pe înaintaşii noştri, «privind la faptele lor», cum ne spune Sf. Ap Pavel, ca să le urmăm exemplul! Avem datoria aceasta să urmăm exemplul sfinţilor, să-i chemăm în ajutorul nostru, ca ei să ne fie ocrotitori, ajutători şi binefăcători! Felicităm pe toţi cei care poartă numele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, şi-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească prin roadele sale mari! Felicităm pe Părintele Paroh, Vasile Vlădoiu, pe Părintele Protoiereu, pe dumneavoastră pe toţi, pentru sărbătoarea aceasta, pentru procesiunea la care aţi fost părtaşi aseară, iar pentru toate acestea, Îl rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să vă dăruiască pace, bucurie şi mult spor sufletesc, Amin! HRISTOS A ÎNVIAT!”
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here