Sărbătoare Arhierească de Praznicul «Adormirea Maicii Domnului» de la Mănăstirea Polovragi, Gorj

318

Luni, 15 august 2016, la Sfânta Mănăstire Polovragi, din Protoieria Tg. Cărbunești, Gorj, câteva sute de credincioși din localitate și din întreg județul au trăit momente de o negrăită bucurie duhovnicească la oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un ales sobor de preoți și călugări în frunte cu Preacucernicul Părinte Protopop Iulian Mărgineanu și cu obștea de maici slujitoare ale acestui sfânt lăcaș binecuvântat de Dumnezeu! Acordurile la strană au fost mlădiate de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova.

“Sărbătoarea de astăzi ne întâmpină cu multă bucurie și cu multă nădejde sfântă”
În cuvântul său de aleasă învățătură Arhierească, Mitropolitul Olteniei a emoționat sufletul credincioșilor prezenți, vorbindu-le cu aleasă iubire duhovnicească despre Maica Domnului și despre importanța deosebită a unui asemenea praznic împărătesc în calendarul credinței noastre dreptmăritoare, spunând chiar de la început: “Sărbătoarea de astăzi, așezată de către Sfinții Părinți ai bisericii noastre în luna august, după o pregătire de post de două săptămâni, ne întâmpină cu multă bucurie și cu multă nădejde sfântă. În primul rând, este Sărbătoarea «Adormirii Maicii Domnului», cunoscută în popor de «Sfânta Maria Mare», sărbătoare care amintește de momentul trecerii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din lumea aceasta în Împărăția Cerului, în Împărăția Fiului ei. Deși este vorba despre o sărbătoare ce amintește de Adormirea Maicii Domnului, adică, de trecerea din lumea aceasta pământească, este atât de importantă pentru noi, întrucât Maica Domnului, ca orice ființă pământească, a trebuit să moară și apoi, prin puterea și lucrarea Fiului ei, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să învieze și să fie ridicată la ceruri. Ea este aceea care mijlocește în continuare pentru noi și se roagă pentru fiecare în parte, fiind o adevărată biserică pururea rugătoare înaintea Preasfintei Treimi pentru biserica noastră, pentru toți credincioșii care facem parte din trupul tainic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a arătat întrutotul ascultătoare și împlinitoare a poruncilor Lui Dumnezeu. Prin viața ei, prin nașterea ei preacurată, prin venirea pe lume din părinții Ioachim și Ana, Maica Domnului a adunat în sine toate rugăciunile și speranțele întregului neam manastirea polovragi (3)omenesc”, prin desele sale referiri, Mitropolitul Olteniei apreciind că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este aceea care a ascultat Cuvântul Lui Dumnezeu și l-a împlinit pe el. A ascultat, pentru că sufletul ei era pregătit pentru această ascultare, pentru că Fecioara Maria a ales partea cea bună, care nu se va lua de la dânsa, a ales ca să fie întotdeauna preocupată de frumusețea sufletului, de înnobilarea conștiinței, de trezirea minții și de vegherea permanentă ca Slava Lui Dumnezeu să fie prezentă în trupul și sufletul ei.

“Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este aceea care dă posibilitate Lui Dumnezeu să Se facă Om”
Chiriarhul sfintelor lăcașe de cult din cuprinsul Olteniei noastre a întărit faptul că Maica Domnului, mai înainte de a fi mamă a Fiului Lui Dumnezeu, a fost în relație cu Tatăl Cel Ceresc, pentru că rugăciunea ei Îl chema pe Dumnezeu permanent să-i fie ocrotitor și ajutător, și cu cât se deschidea sufletul ei spre cele cerești, cu atât devenea «cămară» Împărătească, loc sfințit și binecuvântat al Preasfintei Treimi. Sufletul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, înainte de zămislire, a fost plin de Duhul Sfânt și de putere dumnezeiască, motiv pentru care: “Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este aceea care dă posibilitate Lui Dumnezeu să Se facă Om. Să se facă om pentru mântuirea noastră. Să se facă om pentru izbăvirea noastră, pentru îndumnezeirea noastră, pentru sfințirea noastră, ca noi să ne bucurăm împreună cu ei și chipul nostru după care am fost alcătuiți să se transfigureze și să ajungă după asemănarea Lui Dumnezeu, în așa fel încât oamenii să poată să stea împreună cu Dumnezeu, în relație intimă cu Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu, veșnici și nemuritori. În primul rând, în Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se unesc dumnezeirea cu omenirea. Și iată că pântecele preacurat s-a arătat cu adevărat cerurilor, mai preaplin decât cerurile, căci atât de mult a binevoit să locuiască în noi Dumnezeu. Deci, ascultarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este idealul omenirii. Este «vârful» pe care omenirea trebuie să-l ajungă. Pentru că privind la Maica Domnului și văzând ascultarea ei față de Dumnezeu, și noi trebuie să ajungem la această virtute, căci, așa ne-a spus Tatăl Cel Ceresc: «Acesta este Fiul meu Cel Preaiubit! Pe Acesta să-L ascultați», cum s-a spus la «Schimbarea la Față» și la Botezul Domnului! Ascultarea față de Dumnezeu este desăvârșirea noastră, împlinirea noastră, căci noi am primit prin darul Lui Dumnezeu, nașterea noastră, la creația noastră, am primit posibilitățile de a ajunge la vârful înțelepciunii, la puterea dumnezeiască de a ne considera copii ai Împărăției cerurilor”, cum a detaliat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

“Maica Domnului știe greutatea noastră și niciodată nu se desparte de neamul omenesc”
În finalul cuvântului său de învățătură și de înțelepciune Arhierească, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Irineu le-a vorbit credincioșilor despre faptul că pe Maica Domnului o rugăm atunci când suntem slabi și neputincioși, când suntem batjocoriți și ocărâți de alții, căci Maica Domnului este aceea care ne mângâie când avem suferințe, pentru că ea este aceea care vine și ne sprijină. Deci: “Atunci, când avem de rezolvat ceva, tot la Maica Domnului alergăm, pentru că ea știe greutatea noastră și niciodată nu se manastirea polovragi (1)desparte de neamul omenesc. Învățătura noastră ortodoxă este sfântă, unică în acest domeniu. Că n-am făcut din Maica Domnului, ceva asemănător cu Fiul ei, că Maica Domnului este asemănătoare cu noi, este cea care întotdeauna este gata spre rugăciune, și ca una care a avut fire omenească și ca una care știe necazurile noastre, ea este grabnic ascultătoare și întotdeauna sprijinitoare, de aceea, poporul nostru o apreciază și o cinstește atât de mult, încât este considerată Mama neamului nostru românesc. Pentru că este cu adevărat mama noastră! Și nu poate nimeni să refuze și să spună altceva despre Maica Domnului decât: «Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine!». Pentru că Maica Domnului este cu tine! Această bucurie este într-adevăr și a noastră, căci ea nu păstrează nimic pentru sine, ci, totul ne dă nouă, ca o dătătoare de har, ca o dătătoare de bucurie, și ia de la Fiul ei și ne revarsă nouă îmbelșugat în biserica noastră. Așadar, prin mijlocirea ei, dăinuiește arhieria, prin vrednicia ei și prin rugăciunile ei dăinuiește preoția, prin mijlocirea ei, toți oamenii sunt uniți în biserică și se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, într-o relație familiară și într-o relație adevărată, sfântă și binecuvântată. Așadar, s-o cinstim pe Maica Domnului întotdeauna, s-o preamărim și s-o avem în sufletele noastre, în rugăciunile noastre, căci, ea se roagă pentru noi și așteaptă din partea noastră multă evlavie și multă cinstire a Fiului ei, așa cum ne-a spus: «Faceți tot ceea ce vă va spune!». Deci, să facem tot ceea ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, ca să avem parte de viața veșnică în Hristos, Mântuitorul nostru, căruia se cuvine Slava, cinstea și închinăciunea, în vecii vecilor, Amin”, a revărsat cu dărnicie și cu aleasă binecuvântare cuvinte minunate, Mitropolitul Olteniei!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here