Sanitas a stabilit baza planului de acţiune pe zona asistenţei sociale

102

Cu ocazia întâlnirii de lucru dintre Biroul Operativ al Federaţiei SANITAS şi Comisia pentru asistenţă socială, la care a participat şi liderul sindical Sorin Torop, preşedintele Sindicatului Funcţionarilor Publici din DGASPC SANITAS Gorj au fost stabilite punctele ce vor sta la baza elaborării unui plan de acţiune al Federaţiei SANITAS pe zona de asistenţă socială.

Sorin Torop, preşedintele Sindicatului Funcţionarilor Publici din DGASPC SANITAS Gorj a participat la şedinţa în cadrul căreia s-au stabilit aspectele care vor sta la baza elaborării unui plan de acţiune al Federaţiei SANITAS pe zona de asistenţă socială. Potrivit liderului sindical gorjean, punctele stabilite sunt: 1 – ca urmare a acordului cu Banca Mondială, privind reorganizarea D.G.A.S.P.C, s-a produs diminuarea procentului de cheltuieli acordat asistenţei sociale; 2 – în perspectiva regionalizării, nu se mai cunoaşte rolul D.G.A.S.P.C.-urilor şi riscurile reorganizării activităţii acestora în contextul asigurării protecţiei salariaţilor membri de sindicat cresc exponenţial; 3 – nu există reglementări clare referitoare la reprezentativitate şi nici posibilitatea încheierii unui contract colectiv de muncă la nivelul D.G.A.S.P.C. Reprezentativitatea la nivel de unitate ar trebui să fie maxim 35%; 4 – în cazul externalizării unor servicii, acestea să se facă numai cu acordul sindicatelor din unitate; 5 – activităţile ce vor fi propuse spre externalizare să facă obiectul unei analize comune într-o comisie din care vor face parte şi federaţiile reprezentative.
De asemenea, sindicaliştii consideră necesară introducerea unui reprezentant al sindicatelor în comisia de acreditare a serviciilor sociale. În plus, ei cer şi unificarea clasificării ocupaţiilor şi uniformizarea grilei de salarizare. Completarea anexei H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale cu centre care nu se regăsesc: creşă, complex de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale, centre hospice etc.
Alte aspecte pentru planul de acţiune al Sanitas sunt: modificarea normativelor de personal si reevaluarea standardelor de cost şi calitate; aplicarea pentru personalul medical din D.G.A.S.P.C.-uri a grilei de salarizare egală cu cea din sistemul sanitar; elaborarea unui regulament de sporuri specific segmentului de asistenţă socială, cu sporuri majorate faţă de cele actuale; modificarea art. 35 din Legea 62/2011 (Legea dialogului social), privitor la zilele libere pentru liderul de sindicat, fără afectarea drepturilor salariale.

Soluţii pentru sprijinirea educaţiei timpurii
Sindicaliştii caută posibilitatea alocării de buget pe criterii sociale pentru acordarea de vouchere conform Legii educaţiei naţionale, în vederea sprijinirii educaţiei timpurii, pe baza unor criterii sociale de eligibilitate a părinţilor de către autoritatea publică; acordarea tichetelor de creşă până la vârsta de 3 ani (în prezent tichetele se acordă până la vârsta de 2 ani).
Sorin Torop a spus că „propunem încheierea unui acord de colaborare între Federaţia SANITAS şi Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanele Vârstnice privind viitoarele modificări legislative în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. De asemenea, solicităm modificarea statutului funcţionarilor publici şi includerea grilei de salarizare în cea a ordonatorului principal de credite”.
Totodată, în cadrul aceleiaşi întâlniri, s-a cerut centralizarea situaţiei din teritoriu referitor la modul în care se aplică plata dublă a sâmbetelor, duminicilor, sărbătorilor legale, precum şi a sporului de noapte (25% din orele efectiv lucrate sau 15% din salariul de bază) pentru tot personalul dar în mod special al celor din asistenţă maternală.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here