Sancţiuni aspre, aplicate de ISU Gorj

358

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Col. Dumitru Petrescu” Gorj au prezentat joi bilanţul activităţii desfăşurate în prima jumătate a anul 2014. Din acest bilanţ reiese că în acest an, pompierii gorjeni au intervenit în numeroase cazuri, în special al celor de intervenţie SMURD. De asemenea ISU a efectuat inspecţii, controale, verificări şi au sancţionat neregulile constatate. Pentru nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţia civilă persoanele vinovate au fost sancţionate, aplicându-se 68 de sancţiuni, din care 53 avertismente şi 15 amenzi contravenţionale în cuantum de 29.600 lei.

Potrivit bilanţului prezentat de reprezentanţii ISU Gorj, pe parcursul anului sezonului estival 2014 activitatea de prevenire a fost planificată şi desfăşurată în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă determinate de incendii, pentru protecţia populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.
Din situaţia operativă pentru perioada 01.01-20.06.2014 rezultă că forţele şi mijloacele I.S.U. Gorj au fost solicitate pentru 1233 intervenţii din care 78 incendii, 23 arderi de vegetaţie uscată, 4 situaţii de asistenţă persoane, 3 salvări animale, 8 asigurare măsuri psi, 42 alte intervenţii, 17 alte situaţii de urgenţă şi 1058 intervenţii SMURD. Astfel, obiectivele propuse au fost scăderea numărului de incendii produse la operatorii economici şi gospodăriile populaţiei, reducerea numărului decedaţilor din rândul copiilor sau adulţilor la incendii, precum şi creşterea gradului de conştientizare publică a riscurilor incendiilor. „Activitatea de control a fost concretizată prin executarea unui număr de 51 controale de prevenire, desfăşurate la 10 hoteluri, 3 moteluri, 10 pensiuni turistice, 2 vile, 3 restaurante, 1 club, 1 complex balnear şi 21 spaţii de campare şi picnic în zonele silvice.
Principalele aspecte urmărite pe timpul desfăşurării activităţilor de prevenire au constat în: îndeplinirea cerinţei esenţiale « securitate la incendiu»; dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; menţinerea liberă a căilor de acces şi de evacuare; exploatarea instalaţiilor electrice în condiţii de siguranţă; asigurarea măsurilor de limitare a propagării incendiilor; aducerea la cunoştinţă reprezentanţilor legali ai obiectivelor a neregulilor constatate în vederea remedierii acestora în timp util. Pe timpul activităţilor nu au fost depistate stări de pericol care să conducă iminent la pierderea de vieţi omeneşti, distrugerea de bunuri materiale sau la afectarea mediului înconjurător, fiind constatate 114 nereguli şi deficienţe de natură organizatorică, tehnică, constructive şi de pregătire. Prin activitatea de asistenţă tehnică de specialitate acordată de inspectorii de prevenire s-a reuşit remedierea operativă a 46 de nereguli”, se arată în documentul transmis de reprezentanţii ISU Gorj.

Controale şi sancţiuni
Pe timpul controalelor au fost constatate o serie de nereguli. Funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu (Vila Marya Tg-Jiu, Cabana Teleski Rânca, Club Tiara Băleşti, restaurantele Jiul şi Vision din Rovinari). De asemenea, nesolicitarea avizului de securitate la incendiu pentru investiţiile noi (Complexul Hotelier Gorjul din Tg-Jiu); utilizarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni (Complexul Hotelier Gorjul, Club Arbo, restaurantele Elsama, Anaiscafe şi Pensiunea Dayana toate din Tg-Jiu, Pensiunea SLS Motru, Vila Ozon şi pensiunile Over Top Investment şi Milenium din Rânca); neparticiparea personalului la exerciţiile de evacuare planificate (Complexul Hotelier Gorjul). Totodată neechiparea hidranţilor interiori cu accesorile de intervenţie în caz de incendiu (Hotel Anna Junior din Tg-Jiu) şi neverificarea periodică a mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor (Casa Mârjacu şi Vila Ozon din Rânca, Pensiunea Golden şi Vila Marya din Tg-Jiu).
Pentru nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţia civilă persoanele vinovate au fost sancţionate, aplicându-se 68 de sancţiuni, din care 53 avertismente şi 15 amenzi contravenţionale în cuantum de 29.600 lei. Amenzile au fost aplicate astfel: 5000 lei pentru funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu (Vila Marya Tg-Jiu, Cabana Teleski Rânca, Club Tiara Băleşti, restaurantele Jiul şi Vision din Rovinari); 500 lei pentru utilizarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni (Complexul Hotelier Gorjul, Club Arbo, restaurantele Elsama, Anaiscafe şi Pensiunea Dayana toate din Tg-Jiu, Pensiunea SLS Motru, Vila Ozon şi pensiunile Over Top Investment şi Milenium din Rânca); 100 lei pentru neparticiparea personalului la exerciţiile de evacuare planificate (Complexul Hotelier Gorjul).
Controalele de prevenire au fost finalizate prin analize desfăşurate cu factorii de conducere şi personalul cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, cărora le-au fost prezentate stadiul realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi măsurile urgente ce trebuiesc întreprinse pentru remedierea neajunsurilor.

Controale ISU Gorj, în taberele şcolare
În luna iulie ISU a planificat controalele de prevenire la taberele şcolare organizate în Oraşul Tismana şi Comuna Săcelu. De asemenea, pe întreaga perioadă a sezonului estival se vor desfăşura activităţi preventive la structurile de primire turistică, obiectivele cu aglomerări de persoane şi complexele de agrement pentru a reduce riscul de producere a incendiilor în limitele acceptablităţii, protejării vieţii, bunurilor şi mediului.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here