Salvamont a primit în administrare pe 5 ani bazele realizate cu fonduri europene

218

Consilierii judeţeni au aprobat hotărârea privind darea în administrare pe o perioadă de minim 5 ani Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj a construcţiilor, lucrărilor executate şi echipamentelor aferente, a mobilierului şi a dotărilor ce au făcut obiectul proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj”.

„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj” este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice, în baza contractului nr. 1541 din 28.04.2011. Beneficiarul proiectului este UAT Judeţul Gorj reprezentat prin Consiliul Judeţean Gorj, lider al parteneriatului încheiat între UAT Judeţul Gorj (lider de proiect), UAT Bumbeşti-Jiu, UAT Stăneşti, UAT Polovragi, UAT Baia de Fier, UAT Runcu, UAT Padeş, UAT Schela. Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Valorificarea resurselor naturale în scop turistic
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de valorificarea resurselor naturale în scop turistic, prin asigurarea condiţiilor specifice de siguranţă a turiştilor în arealul muntos gorjean. Bugetul total al proiectului este în sumă de 9.160.491,79 lei, din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene este de 7.053.851,04 lei, iar contribuţia UAT Judeţul Gorj este de 2.106.640,75 lei, respectiv 143.956,14 lei cheltuieli eligibile şi 1.962.684,61 lei cheltuieli neeligibile şi TVA.
Consilierii judeţeni au decis că „administrarea construcţiilor, lucrărilor executate şi echipamentelor aferente, a mobilierului şi a dotărilor specifice achiziţionate în cadrul proiectului, se va realiza de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj, în conformitate cu utilitatea declarată acestora”.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here