Salarii mai mari pentru asistenţii sociali şi angajaţii din sănătate

481

Reprezentaţii Ministerului Finanţelor Publice şi membrii Biroului Executiv al Federaţiei Sanitas au decis să semneze un acord de colaborare. Astfel, Ministerul Finanţelor Publice va susţine creşterea salariilor angajaţilor de specialitate medico-sanitară din sistemul public de sănătate şi ale asistenţilor sociali, situate sub plafonul de 1.500 de lei, în două etape, după cum urmează: în prima etapă, începând cu 1 decembrie 2014, se va acorda o majorare salarială de 5%, iar în a doua etapă, începând cu 1 martie 2015, se va aplica o nouă majorare salarială, cu încă 5%.

Ministerul Finanţelor Publice estimează că aproximativ 126.000 de angajaţi, din sistemul public sanitar şi asistenţă socială, vor beneficia de majorarea salarială asupra căreia s-a căzut de acord cu sindicaliştii de la Sanitas. Majorarea salariilor angajaţilor din sistemul sanitar şi de asistenţă socială se va face cu încadrarea în anvelopa salarială şi ţinta de deficit bugetar. Proiectul de act normativ cu valoare de lege va fi adoptat la nivelul Guvernului până la data de l noiembrie 2014.

Grup de lucru interministerial
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Finanţelor Publice consideră legitimă solicitarea Federaţiei SANITAS din România privind modificarea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi de Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru eliminarea inechităţilor rezultate din aplicarea acestei legi, constând în egalizarea nivelurilor salariale pentru un număr însemnat de funcţii ca urmare a majorării salariului de bază minim brut. Acest aspect nu trebuie abordat doar la nivel sectorial. În acest sens, va fi constituit un grup de lucru interministerial care să propună o serie de modificări ale legii unice de salarizare a personalului din sistemul public, într-o manieră integrată. Grupul de lucru interministerial va continua colaborarea în acest sens cu Federaţia SANITAS România, urmând să prezinte un raport final până la l octombrie 2014.

Soluţii pentru angajări în administraţia publică
Ministerul Finanţelor Publice înţelege disfuncţionalităţile din sistemul public de sănătate rezultate din măsurile de blocare a posturilor în administraţia publică. Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor face o analiză, pe baza datelor furnizate de aceste ministere, în scopul identificării unor soluţii care să conducă la angajarea în sistem, pe locurile vacantate bugetate, preponderent a personalului de specialitate medico-sanitară. Aceste soluţii vor fi stabilite de comun acord cu Biroul Executiv al Federaţiei SANITAS.
Minodora SUCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here