Să fim mai buni, o necesitate stringentă

259

În şirul evenimentelor închinate Centenarului Marii Uniri a românilor se înscrie şi inaugurarea recentă a operei artistice militante intitulate “STRIGĂTUL”, plasată în comuna Băleşti, în câmpia de lângă fântâna lui Coşbuc şi care strigă să fie lumea mai bună.Am întreprins acest demers artistic din dragoste de viaţă şi iubire de oameni, dar, mai ales, din responsabilitate faţă de copiii şi nepoţii noştri, care vor şi ei să se bucure de o viaţă viitoare.Voi încerca să evidenţiez ideile importante aflate în cuvântarea rostită cu acest prilej al inaugurării. Adresându-mă celor de faţă, celor de pretutindeni şi în veci tuturor, am subliniat de la început că e vorba de o operă militantă (nu artă de amorul artei) cu adresabilitate naţională şi internaţională şi, deci, cu bătaie lungă şi puternică în timp şi spaţiu, în sensul că noi nu strigăm doar o zi, o lună, un an, ci strigăm o veşnicie, până vom fi auziţi şi nu strigăm doar pentru gorjeni şi pentru români, ci strigăm pentru toţi locuitorii planetei.Pentru cei profunzi şi înţelepţi devine tot mai clar că ori vom fi mai buni ori nu vom mai fi deloc, gândind la scară istorică. Este, deci, o problemă de a fi sau a nu fi. Nu e de glumit!Aşadar, nu este un monument închinat trecutului (eroilor), ci e vorba de un obelisc care apără viitorul şi viaţa. Trecutul şi eroii au o importanţă extraordinară, dar noi credem că viitorul este şi mai important.Kiril, patriarhul Bisericii Ortodoxe ruse, a afirmat că suntem tot mai păcătoşi şi că acest lucru grăbeşte venirea apocalipsei. Noi “strigăm” să nu mai facem păcate ca să nu mai vină apocalipsa.Unii filozofi şi preoţi, printre care şi cunoscutul Arsenie Boca, s-au grăbit să prezică faptul că fiinţa umană va fi din ce în ce mai rea, lăsând să se înţeleagă că acesta ne este destinul.Noi “strigăm” ca, dimpotrivă, fiinţa umană să fie din ce în ce mai bună şi dacă e cazul chemăm la o luptă cu destinul care poate fi influenţat prin acţiuni responsabile şi sistematice (vezi Feng-Shui).Natura ne trimite semnale (cutremure, uragane..etc) că am “supărat-o”, iar preoţii noştri nu obosesc atrăgând atenţia că L-am supărat şi pe Dumnezeu. Noi “strigăm” de la Băleşti pentru armonie deplină şi împăcare cu natura şi Absolutul Divin.Aş dori să fiu perceput ca un luptător cu relele, răii şi răutăţile de tot felul. Dar, dintre toate relele, cea mai rea ni se pare crima. Se vorbeşte de crimă organizată, dar noi nu ne organizăm împotriva ei. Nu există zi să nu aflăm că un tată şi-a ucis copiii sau / şi soţia, că fiul şi-a ucis părintele sau bunica, sau că un tânăr şi-a ucis iubita, auzi, iubita pe care a iubit-o! Nu mai vorbim de alte crime ordinare care au loc. Stai, lumee! Analizează! De ce nu facem ceva!? E de admis şi suportat aşa ceva? Viaţa e cel mai preţios, dar divin. Nimeni nu are dreptul să o curme! (Precizez că am făcut o pauză în cuvântare spre a da ocazia auditoriului să reflecteze).Doi tineri de la Târgu Mureş despre care se zice că ar fi fost prieteni, s-au certat, s-au bătut şi unul l-a ucis pe celălalt, după care, atenţie, a mâncat carne din el. Deci, canibalism. Aici am ajuns.Noi “strigăm”pentru că e strigător la cer tot ce se întâmplă.Demersul meu “strigat” e simplu de înţeles. Deoarece nu cred în schimbările spectaculoase, cer să fim azi cel puţin cu o miime mai buni decât am fost ieri şi atunci devenirea noastră va fi pozitivă, viaţa şi prietenia vor înflori. Va fi o evoluţie, nu o involuţie. De aceea eu vorbesc de o pozitivizare a devenirii noastre.

Prezentarea operei propriu-zise
Opera are forma unui gât de pasăre cu ciocul deschis spre cer şi are înălţimea considerabilă de 12 metri, deoarece anul are 12 luni, există doisprezece zodiacuri, iar ziua şi noaptea durează câte 12 ore aproximativ.Am ales simbolul de pasăre, deoarece pe lângă multiplele semnificaţii pe care le are pasărea (vezi Dicţionarul de simboluri) ea aduce vestea cea bună şi anume că viaţa va rezista.Opera este zidită (personal de autor) din piatră de râu care, pe lângă rezistenţa pe care o asigură în înfrăţire cu cimentul, imită foarte bine penetul unei păsări. Brâncuşi a zis că “a făcut piatra să cânte”, iar noi zicem că “am făcut piatra să strige”, că aşa cer timpurile de azi.La primul contact vizual privitorul îşi dă seama că prin forma ei dă impresia că face un efort sisific să extragă din seva pământului, din cuminţenia lui, un strigăt, pe care îl propagă în spaţiu, către oameni. În continuare am putea zice că e un porumbel al păcii.Se poate spune că opera este o metaforă infinită, este plurivalentă, încărcată de atâtea semnificaţii că abia le poate duce.Privită din faţă este un obelisc, privită dinspre răsărit este o lebădă, privită dinspre apus este un corb, fiecare dintre acestea cu semnificaţiile lor proprii. Privită din cer are la sol amprentă de cruce, iar partea din spate este tangentă la un cvadrant care împreună cu alte trei, imaginare, formează cercul vieţii, al timpului pe care se înscrie viaţa. Din punct de vedere estetic am cultivat silueta şi simetria, ambele trezind puternice şi frumoase sentimente.Din punct de vedere filozofic, ea ilustrează faptul că fiinţa umană este “clădită” sincretic-dialectic (binar, din părţi bune şi rele) sugerat de împărţirea simetrică în alb şi negru cu mesajul subliminal că părţile bune din om vor învinge, că va triumfa raţiunea. Mai sugerăm că procesele şi fenomenele, ce au loc în societate, au multe părţi bune, dar au şi părţi (efecte) negative. Din punct de vedere religios, este o operă profund creştină prin aceea că valorifică simboluri şi percepte biblice, dar, mai ales, prin mesajul de împăcare, de iubire a aproapelui şi de bunătate. În afara amprentei de cruce la sol, mai sugerăm o cruce şi anume aceea formată de verticala dintre zenit şi nadir şi linia imaginară dintre răsărit şi apus. Această încrucişare de cruci sugerează faptul că lumea se află la o răscruce şi trebuie să aleagă drumul cel bun, acela de a-şi asigura viitorul.Din punct de vedere socio-moral invită la o primenire morală într-o epocă de confuzie morală generalizată. Astfel noi strigăm să fie omul mai bun, înţelegând prin aceasta, mai iubitor, mai înţelept, mai tolerant, mai pacifist, mai corect, mai sincer în credinţă, dar mai ales mai performant la locul de muncă unde să creeze, să conceapă produse noi, competitive, care, în final, să ducă la ridicarea standardului de viaţă. Subliniem aici rolul educaţiei morale. Sunt mulţi care sunt performanţi, au cunoştinţe, dar nu le pun în slujba binelui. În acest context aducem un omagiu muncii, singura dătătoare de satisfacţii profunde (pauză de reflecţie).Demersul nostru artistic reprezintă legătura dintre pământ şi cer, dintre om şi Dumnezeu, cele două coloane verticale îngemănate părând a fi două cariatide pe care se sprijină cerul, soarele şi lumea întreagă.Notăm în încheiere viziunea cosmică, universalistă a autorului, potrivit căreia opera reprezintă doar capul şi gâtul unei păsări imense al cărei corp este însuşi globul pământesc. Această pasăre ne poartă pe corpul ei, sub aripa ei caldă, într-un zbor infinit şi sigur prin univers şi singura ,,plată” pe care ne-o cere este să fim mai buni şi să trăim în armonie. Niciun artist n-a avut inspiraţia să integreze globul pământesc într-o operă de artă. O altă viziune este că pământul este un imens ou dogmatic, iar pasărea îl îngrijeşte pentru că în el se află viaţa potenţială (puiul). Deci pasărea ocroteşte viaţa. Este clar că este o operă de anvergură internaţională cu înrâurire mare şi binefăcătoare asupra celor care o văd sau aud despre ea.Libertatea pe care unii o văd absolută a căpătat forme malformice. Totul e contestat în numele libertăţii şi nu se mai poate face şi crea aproape nimic. Nu mai există criterii, repere morale, nici legi bune şi astfel se pare că la tot pasul diavolul ne-ncaieră. De aceea ,,strigăm” şi ca românii să fie uniţi şi înţelepţi. Subliniem cu toată convingerea că a fi mai bun, mai performant a devenit o necesitate stringentă, vitală.Aş prefera să-mi uitaţi numele, dar să nu uitaţi să fiţi mai buni şi cred că presa şi televiziunile s-ar cuveni să acorde o mai mare atenţie pentru a propaga împreună spiritul binelui. Oameni buni, nu mă lăsaţi singuri în această luptă! Cel înţelept va înțelege!P.S. Filmul inaugurării operei Strigătul poate fi accesat pe you tube sub titlul “Strigătul lui Ion Mălăescu de la Băleşti”
Prof.Ion Mălăescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here