Să cinstim Sărbătoarea «Acoperământul Maicii Domnului»! – ,,Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ, şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre”!

550

Iubiţi credincioşi, Praznicul «Acoperământul Maicii Domnului» este cel de-al doilea hram al Mănăstirii «Sfânta Treime» din satul Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni, iar evenimentul ne aminteşte că prin smerită nevoinţă şi prin evlavioasă rugăciune, putem primi şi noi, în lupta cu greutăţile vieţii noastre, neîncetatul ajutor al Maicii Domnului! Minunea consemnată în Sinaxare şi în Vieţile Sfinţilor, pe care noi o evocăm azi, ne arată că pe vremea împăratului Leon Filosoful (886-912), numit şi «Înţeleptul», Constantinopolul era ameninţat de primejdia unei mari invazii, motiv pentru care, la fel ca şi în alte situaţii similare, poporul drept-credincios s-a rugat în biserica din cartierul Vlaherne, iar, între cei care se rugau stăruitor se afla şi Sfântul Andrei «cel nebun pentru Hristos», dimpreună cu ucenicul său Epifanie. Deodată, printr-o apariţie minunată, către orele patru dimineaţa, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului, stând în văzduh şi rugându-se cu lacrimi, ţinând în mâini Sfântul Acoperământ deasupra capetelor credincioşilor. În jurul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se aflau apostolii, sfinţii şi mucenicii, iar, Maica Domnului a înaintat până în mijlocul Bisericii, a îngenuncheat, cu chipul brăzdat de lacrimi, și a rămas vreme îndelungată în rugăciune. Apoi și-a ridicat acoperământul (vălul) și l-a întins peste popor, pentru a-l ocroti. Atunci, Sfântul Andrei «cel nebun pentru Hristos» a zis către ucenicul Epifanie: «O vezi, frate, pe Împărăteasa şi Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?», iar, Epifanie a răspuns: «O văd, Părinte, şi mă minunez!», pentru ca după acest moment, minunea însăşi, să intre în conştiinţa oamenilor, deoarece istoria şi spiritualitatea bizantină consemnează faptul că după această arătare miraculoasă a Maicii Domnului, primejdia invaziei străine a fost îndepărtată, iar orașul a fost cruțat de suferință și de vărsarea de sânge!

,,Acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău Acoperământ”!
Să amintim că versurile Acatistului Sărbătorii de astăzi, ilustrează cât se poate de bine, ocrotirea de care se bucură din partea Maicii Domnului creştinii evlavioşi, cei care o cinstesc după cuviinţă: «Bucură-te, binecuvântarea caselor și a familiilor evlavioase… (Icos 3); Bucură-te, ceea ce cu înțelepciunea ta ne împiedici din calea cea rea a păcatelor și a patimilor… (Icos 8); Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!» (versul-refren de la finalul fiecărui Icos), iar, exemplele ar putea continua, deoarece, dincolo de aceste sumare explicaţii, vă îndemnăm să aveţi în atenţie personală, evlavioasă, şi acatistul, şi icoana sărbătorii acesteia, acatistul, prin citirea lui într-un ceas de tihnă sufletească, iar, icoana, prin procurarea ei pentru a o aşeza la loc de cinste în case, spre închinare cu evlavia cuvenită! În loc de concluzie, vă prezentăm un fragment din Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului, prin Troparul, glasul al 4-lea, în care se spune la Sfânta Liturghie: «Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuind, umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, şi căutând către prea cinstită icoana ta cu umilinţă grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ, şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre. –Condac 1 – Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului şi a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica cea din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric, acesteia şi noi, cu credinţă şi cu umilinţă, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ»! Fiind cunoscută în tradiţiile populare şi sub denumirea de «Pocroave» sau «Pocroavă», Sărbătoarea «Acoperământului Maicii Domnului» excelează prin obiceiuri care se păstrează mai mult la sate, deoarece, cuvântul «Pocroavă» e un cuvânt slavon care înseamnă «Acoperământ» şi reprezintă pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece şi acoperirea pământului cu brumă. Fetele a căror podoabă capilară nu e prea bogată se roagă în această zi Sfântului «Pocroavă» să le acopere capul cu păr bogat, iar cele care sunt împodobite pentru nuntă, au parte de o căsnicie lungă şi fericită! Există o credinţă printre bătrânele de la ţară, conform căreia, dacă este tăiat azi, părul rămâne în legătură cu corpul, iar, din acest motiv, nu trebuie aruncat şi nici ars, fiindcă poate fi luat de vrăjitoare sau de oamenii răi, care fac diverse farmece! În această zi, credincioşii ţin post, fiindcă sunt feriţi de boli, de înec sau de supărări, iar gospodinele îşi servesc rudele şi oaspeţii cu plăcinte de post, umplute cu mere sau cu dovleci! Amintim faptul că tot astăzi, 1 octombrie, sărbătorim şi Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, zi care a fost stabilită în mod oficial în sesiunea ONU din decembrie 1991, la propunerea lui Arghir Anastasios, profesor la Universitatea din Atena!
Preot Paroh, Antonie FĂINIŞI, Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here