S-au terminat înscrierile la programul „Bani de Liceu”

183

Bani de liceuLiceeni gorjeni care provin din familii cu posibilităţi materiale modeste au avut la dispoziţie două săptămâni pentru a-şi depune dosarele în cadrul programului social „Bani de Liceu”. Cuantumul sprijinului financiar este de 180 de lei şi se acordă pe durata cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat.

Dosarele pentru programul „Bani de Liceu” s-au depus în perioada 15 septembrie – 1 octombrie, la secretariatele unităţilor de învăţământ. Potrivit legislaţiei în vigoare, pot beneficia de acest ajutor elevii care provin din familiile în care venitul brut lunar pe membru de familie nu a fost mai mare, pe ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, de 150 de lei. De asemenea, elevii au trebuit să includă în dosar adeverinţe eliberate de unităţile de învăţământ în care au studiat anul trecut, din care să rezulte media generală a anului anterior şi absenţele nemotivate acumulate în acelaşi an.

Dosarele, verificate de primării

Liceenii gorjeni vor mai avea totuşi de aşteptat înainte de a afla dacă primesc sau nu „Banii de Liceu” deoarece dosarele care au fost depuse pentru acest program urmează să fie analizate. Astfel, în perioada 1 – 23 octombrie, primăriile vor face anchete sociale pentru verificarea veniturilor familiilor solicitanţilor. Conform HG nr. 1.095/2007, în cazul unor situaţii speciale privind falsul în declaraţii, comisiile de acordare a sprijinului financiar organizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ au obligaţia să sesizeze inspectoratele de poliţie şi autorităţile administraţiei publice locale, în vederea cercetării şi verificării acestora. Dacă aceste sesizări se verifică, acordarea ajutorului financiar va fi blocată şi vor fi întreprinse demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.

Lista beneficiarilor, afişată pe 28 octombrie

Lista cu beneficiarii eligibili va fi afişată pe site-ul Ministerului Educaţiei în data de 28 octombrie, urmând ca în perioada 28 octombrie – 2 noiembrie cei nemulţumiţi de decizia comisiilor de acordare a ajutorului să depună contestaţii. Eventualele contestaţii vor fi soluţionate în perioada 2 – 6 noiembrie, rezultatele finale urmând să fie afişate în 7 noiembrie. Elevii care vor fi declaraţi eligibili vor primi în acest an şcolar un ajutor în cuantum de 180 de lei pe lună. Banii se dau inclusiv pe perioada vacanţelor şi a practicii în producţie. Fondurile vor fi alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi vor fi distribuite elevilor de către unităţile şcolare din care provin.

R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here