S-au actualizat standardele minime de cost pentru serviciile sociale

421

Guvernul a actualizat, în ședința de ieri, standardele minime de cost pentru serviciile sociale organizate și administrate de către furnizorii publici de servicii sociale. Astfel, pentru serviciile destinate copiilor plasați la asistenți maternali, standardul minim de cost, pe an, este de 21.456 de lei pentru copii aflați la asistenți maternali cu un copil în plasament, 12.025 de lei pentru copii aflați la asistenți maternali cu doi copii în plasament și de 8.075 de lei pe an, pentru copii aflați la asistenți maternali cu trei copii în plasament.

Pentru copiii cu dizabilități plasați la asistenți maternali, standardul minim de cost pentru serviciile sociale se ridică la 25.486 de lei/an pentru un copil aflat în plasament și de 16.056 de lei/an dacă e vorba de doi sau mai mulți copii în plasament. Serviciile de tip rezidențial destinate copiilor au standarde de cost care se încadrează între 28.847 de lei/an pentru copiii aflați în centre plasament, 25.955 de lei/an pentru copiii din casele de tip familial și 24.602 lei/an pentru copiii plasați în apartamente. Standardul minim de cost, pentru copiii cu dizabilități, este de 39.078 de lei/an pentru copiii din centre de plasament, 33.955/an pentru cei din case de tip familial și 28.332/an pentru copiii plasați în apartamente. Pentru copiii plasați în centre de primire în regim de urgență, în adăposturi de noapte pentru copiii străzii, pentru copilul care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal, etc., standardul minim de cost/an este de 40.173 de lei pentru fiecare beneficiar.

Standarde de cost la centrele maternale
În ceea ce privește centrele maternale, standardele de cost sunt de 45.931 de lei/an pentru copil în cazul unei mame cu un copil, 41.155 de lei pentru un copil în cazul mamei cu doi copii și de 39.561 de lei pentru un copil în cazul mamei cu trei copii. Pentru copiii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi, standardul minim de cost/an este de 11.283 de lei, pentru centrele de recuperare – 14.313 lei/an, iar pentru copiii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere și altor servicii de îngrijire de zi – 2.600 de lei/an. Hotărârea de guvern stabilește pentru persoanele adulte cu dizabilități, de exemplu, că standardul minim de cost/an este de 33.827 de lei pentru fiecare beneficiar, pentru centrele de îngrijire și asistență, de 35.920 de lei în cazul centrelor de recuperare și reabilitare, 37.870 de lei – centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică și 27.281 de lei în cazul centrelor de integrare prin terapie ocupațională. Alt standard minim prevăzut în actul normativ se referă la serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, care se ridică la 23.784 de lei/an pentru fiecare beneficiar aflat în căminele pentru persoanele vârstnice.

Combaterea violenţei
De asemenea, hotărârea de Guvern se referă și la serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie, stabilind ca standard minim de cost 16.570 de lei/an pentru un beneficiar aflat într-un centru de primire în regim de urgență (adăpost) sau într-un centru de recuperare pentru victimele violenței în familie. Totodată, actul normativ indexează de la 600 de lei la 782 de lei nivelul venitului lunar, pe membru de familie, de la care susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidențiale au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here