S-a schimbat legea! Dovada vechimii în muncă a gorjenilor se poate face și electronic!

1325

În vederea aplicării unitare a prevederilor OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Județeană de Pensii (CJP) Gorj vine cu o serie de clarificări pentru gorjenii care nu își pot dovedi vechimea în câmpul muncii cu carnetul de muncă în original.

Conform prevederilor art. 159 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 263/2010, astfel cum au fost introduse prin OUG nr. 163/2020: „(11) În situaţii excepţionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condiţiile legii, angajatorii au încetat activitatea şi/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informaţiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, dacă informaţiile introduse în baza de date, în cadrul activităţii de preluare din carnetele de muncă, sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate. Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât şi carnetele de muncă scanate. (12) Dispoziţiile alin. (11) vizează situaţiile intervenite ulterior creării arhivei electronice”.Astfel, conducerea CJP Gorj anunță faptul că odată cu aprobarea art. 159 din OUG nr. 163/2020, în situaţia în care dovada vechimii în muncă nu se poate face cu carnetul de muncă în original, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) din Legea nr. 263/2010 se pot valorifica pe baza informaţiilor, respectiv a datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1768/2005. În baza Hotărârii Guvernului nr. 1768 din 22 decembrie 2005 cu modificările şi completările ulterioare, s-a efectuat preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 în vederea utilizării acestora la stabilirea drepturilor de pensie, precum şi crearea unei arhive electronice prin scanarea carnetelor de muncă.,,În situaţii excepţionale, perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, pot fi valorificate dacă datele preluate din carnetele de muncă sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate, existente în arhiva electronică. De asemenea, precizăm faptul că, dovada pierderii carnetului de muncă se face prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, potrivit art. 279 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, iar faptul că angajatorul şi-a încetat activitatea şi/sau arhiva acestora nu mai poate fi identificată poate fi dovedită de către Registrul Comerţului, Arhivele Naţionale sau prin declaraţie pe proprie răspundere depusă de solicitant”, a declarat Daniela Negoiță, directorul executiv al CJP Gorj.Totodată, conducerea instituției județene face precizarea că, potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare: „În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs”. Având în vedere că în prezent instituţiile de învăţământ comunică electronic adeverinţele prin care se face dovada continuării studiilor beneficiarilor de pensie de urmaş(copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani) şi că aceştia le transmit caselor teritoriale de pensie prin aceeaşi modalitate, adeverinţele sus amintite, transmise electronic, constituie dovada privind continuarea studiilor şi vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaş, urmând ca beneficiarii să prezinte originalul până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here