S-a promulgat noua lege a cooperativelor!

176

Fermierii au acum la dispoziţie o nouă lege, promulgată recent de președintele Klaus Iohannis, ce aduce clarificări şi o serie de noutăţi. Astfel, se face precizarea că o cooperativă agricolă este o “asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi”. Persoanele fizice sau juridice care se asociază trebuie să fie fermieri activi, cooperativele agricole având trei grade. În cooperative poate fi şi membru cooperator asociat, o persoană fizică sau juridică care nu subscrie la capitalul social, dar care doreşte să devină membru cooperator şi depune cerere de înscriere în cooperative agricole pe o perioadă de probă până la acceptarea sa ca membru cooperator. Consiliul de administraţie va putea angaja chiar şi un director executiv.Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produse agricole pe o perioadă de cinci ani, scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniu, dar şi scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă. Cooperativelor agricole vor avea acces la subvenţii şi fonduri publice sau europene. Conform noii legi, se va face menţiunea expresă că valorificarea producţiei membrilor cooperativei agricole se va realiza pentru minimum 50% din producţia totală comercializată de fiecare membru. Administrarea cooperativelor agricole va fi făcută de către consiliul de administraţie, ce trebuie să aibă cel puţin trei membri care vor fi aleşi prin vot secret. Primii administratori vor fi numiţi de membrii fondatori. Totodată, cooperativa agricolă nu va putea efectua operaţiune de colectare, vânzare şi procesare a producţiei primare pentru non-membri care să însumeze mai mult de 30 la sută din cifra de afaceri. Membrul consiliului de administraţie care are într-o anumită operaţiune interese contrare cooperativei trebuie să înştiinţeze adunarea generală şi pe ceilalţi administratori. Profitul net se va repartiza în cotele aprobate de adunarea generală, urmărindu-se cu prioritate dezvoltarea cooperativei agricole, atragerea fondurilor externe, instruirea şi perfecţionarea membrilor şi angajaţilor. Totodată, a fost înfiinţat Registrul Naţional al Cooperativelor Agricole, sistem electronic ce va fi actualizat şi administrat de către Ministerul Agriculturii.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here