S-a dat startul selecției formatorilor pentru viitorul an școlar

364

Casa Corpului Didactic (CCD) Gorj a demarat procesul de selecție a formatorilor pentru Oferta programelor de formare destinată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017.

Înscrierea cadrelor didactice interesate a început pe 16 august și se va încheia pe 30 august. Dosarul de înscriere se depune la secretariatul CCD Gorj și trebuie să conțină următoarele documente: CV-ul în format Europass, cu indicarea funcției pentru care candidează, datat și semnat de titular pe fiecare pagină, diplomă de licență, certificat de formator, certificat ultimul grad didactic, CI/BI, certificat de căsătorie (dacă este cazul) și portofoliul personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor de selecție (documente relevante în domeniul tematic al programului de formare. Curiculumul programului va fi transmis și electronic pe adresa ccdgorj@hotmail.com. ”Propunerile de programe vor fi elaborate respectând prevederile Legii educaţiei nr. 1/2011, OMEN nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, OMEN nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic și se vor încadra în următoarele domenii educaționale: Didactica specialității, Management educațional/instituțional, Management de proiect, TIC și utilizarea calculatorului, Tehnici documentare în CDI, Educație pentru drepturile omului, Educație pentru dezvoltare durabilă, Educație pentru egalitate de șanse, Educație antreprenorială, Educație interculturală, Educație anticorupție, Educație pentru egalitate de gen, Educație pentru noile mass-media audiovizuale, Programe destinate educației adulților (părinți, tineri, rromi din zonele defavorizate și altor grupuri țintă din comunitatea locală), Programe de formare destinate personalului didactic auxiliar (secretari, bibliotecari, laboranți, contabili, etc.)”, au anunțat reprezentanții CCD Gorj. Reamintim că la procesul de selecție pot participa doar cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au studii universitare cu diplomă de licență și/sau master, cel puțin gradul didactic II în învățământ/titlul științific de doctor în disciplina predată, dețin competențe în domeniul tematic al programului de formare, deține un certificat de Formator recunoscut de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (obligatoriu), au vechime în învățământ de minimum 6 ani, posedă calități de comunicare interpersonală, cunoștințe pentru nivelul mediu de operare PC (procesare text, calcul tabelar, internet) și au spirit creativ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here