Rugăciunea către Sfânta Cuv. Parascheva – ,,Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea”!

900

Cu evlavie, credincioșii o sărbătoresc pe Sfânta Parascheva, numită şi «Vinerea Mare de Toamnă» sau «Vinerea celor 12 vineri», fiind considerată ocrotitoarea celor sărmani, bolnavi sau fără ajutor, de aceea, pelerinii caută tămăduire și mângâiere, iar răspunsul Cuvioasei Parascheva nu se lasă prea mult așteptat, pentru că a înfăptuit minuni, multe dintre ele și în zilelele noastre. Astfel, în vara anului 1947 România a fost cuprinsă de o mare secetă, iar oamenii și animalele supraviețuiau cu greu. De aceea, moaștele Sfintei Parascheva au fost atunci scoase din catedrală și purtate, în procesiune, prin satele Moldovei, când, în urma preoților ce însoțeau racla, veneau nori mari de ploaie. În anul 1950, comuniștii au decis să îngroape pe ascuns Moaștele Cuvioasei Parascheva, iar în dimineața în care bărbații delegați cu această sarcină au început să sape o groapă, cerul s-a întunecat deodată şi a început să bată un vânt năprasnic iar o ploaie torențială cu grindină, tunete și fulgere a cuprins tot locul. Speriați, oomenii au alergat spre catedrală pentru a cere ajutorul Cuvioasei și mila lui Dumnezeu, iar furtuna s-a oprit și cerul s-a luminat, după mai multe rugăciuni. Părintele Ilie Cleopa a povestit cum, într-un an, când i-a venit rândul să stea alături de racla Cuvioasei, au venit la el două femei bătrâne şi i-au cerut să le lase să se închine fără a mai sta la rând deoarece sunt neputincioase și vor doar să-i mulțumească Sfintei. Femeile aveau la ele o pernuță lucrată manual pentru Sfânta Parascheva, în semn de mulțumire, pentru că le vindecase de boală. Potrivit părintelui Cleopa, atunci când femeile s-au apropiat de raclă, sfânta a ridicat singură capul, iar bătrânele i-au așezat perna drept căpătâi, apoi Sfânta și-a așezat capul în raclă la loc.
Prezentăm această Rugăciunea pe care poţi să o rostești către Sfânta Cuv. Parascheva, pentru a scăpa de necazuri:
,,Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slavim preasfânt numele Tău! Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești. Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat. Cheamă și pe Duhul Sfânt Duhul de viaţă făcătorul, izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună – ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune. Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale, Amin”!
drd. Radu FĂINIŞI, Master în Teologie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here