Rudele angajate la Salvare îşi pierd posturile! – Concluziile verificării DSP la Ambulanţa Gorj o destituie pe Badiu

452

Cele două persoane care au câştigat luna trecută concursul pe posturile de asistenţi de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă(SJA) Gorj, rude de gradul I cu doi dintre salariaţii SJA, sunt la un pas de a-şi pierde locurile de muncă astfel câştigate. Nu sunt singurele persoane însă care vor avea de tras în urma competiţiei ce s-a dovedit imperfectă în ceea ce priveşte organizarea şi declararea câştigătorilor pe posturi. Şi directorul medical al Ambulanţei Gorj, Gabriela Badiu, este în pericol să îşi piardă funcţia, asta deoarece verificarea dispusă de prefectul Claudiu Teodorescu, făcută de către specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică, în urma concursului, îi dau dreptate sindicalistului Cristi Aldescu, şi o descalifică pe doctoriţă, totodată preşedintă a comisiei de examinare. Descalificat este şi directorul SJA Gorj, Dan Vâlceanu, care s-a grăbit să sară în apărarea subalternei sale fără să realizeze, la rândul său, propria anchetă în instituţie.

Competiţia pe cele două posturi vacante de asistenţi medicali de la Ambulanţa Gorj, iniţiată în penultima lună a anului trecut cu selectarea dosarelor şi finalizată în ianuarie prin ocuparea funcţiilor de către sora uneia dintre asistentele SJA şi de fiul unuia dintre ambulanţierii unităţii, nu a fost una corectă. Cel puţin asta este concluzia trasă recent de membrii Comisiei Direcţiei de Sănătate Publică Gorj, formată din dr. Elena Sfîrlează, director executiv adjunct în cadrul DSP, totodată preşedintă a acesteia, din ec.Carmen lvanov, director executiv adjunct economic în cadrul DSP, din ec.Cornel Cocîrlă, şef birou RUNOS în cadrul DSP şi din jr.Constantin Mitroi, consilier juridic în cadrul Serviciului de Ambulanţă Gorj.
Nota de constatare a ajuns şi pe biroul prefectului, care a cerut de altfel verificarea, dar şi pe cea a directorului SJA Gorj, Dan Vâlceanu, care este obligat “să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestei unităţi sanitare de urgenţă”. Vâlceanu trebuie să facă asta, după ce, în urmă cu scurt timp, sărea public în apărarea directoarei medicale Badiu şi anunţa că recentul concurs de la Ambulanţa pe care o păstoreşte ar fi fost unul corect. Nota de constatare a celor de la DSP spune însă altceva.

Dosarele de concurs, reverificate
Şi astfel, pentru cercetarea observaţiilor făcute de către Sindicatul Ambulanta Gorj, cu referire la concursul organizat de către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical şi asistent medical debutant, din data de 8 ianuarie 2013, a fost constituită pe 31 ianuarie comisie de verificare, prin decizia directorului DSP Gorj, Marius Boeriu. La baza acestei decizii a stat însă solicitarea prefectului de Gorj de a se analiza felul în care s-a organizat concursul, în jurul acestuia apărând numeroase acuze şi speculaţii cum că acesta ar fi fost “aranjat”. Acuze relevante s-a dovedit că a făcut Cristi Aldescu, preşedintele Sindicatului Ambulanţa Gorj. Astfel, “avându-se în vedere solicitarea Instituţiei Prefectului- Jud.Gorj de a se verifica «de urgenţă» cele prezentate de către Sindicatul Ambulanţa Gorj, începând cu data de 04.02.2013, persoanele nominalizate în comisia de cercetare, în prezenţa preşedintelui acestui sindicat, Aldescu Cristinel şi al celuilalt semnatar al sesizării Popescu Marin, au procedat la verificarea dosarelor de concurs şi la audierea membrilor comisiei de examinare, constituită prin Dispoziţia nr.335/23.11.2012 emisă de Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj, cu modificările şi completările ulterioare”.

Badiu a întârziat intenţionat concursul
Aldescu semnala prin solicitarea emisă prefectului de Gorj că, competiţia pentru cele două posturi de asistent medical de la SJA a început cu o întârziere, urmare a încercării directorului medical de a împiedica prezenţa observatorilor de la “Ambulanţa” la faţa locului. Asta, cu toate că în atribuţiile comisiei de concurs şi a preşedintelui comisiei nu era trecută această posibilitate. S-a mai întârziat încă o oră pentru a se face subiectele de concurs, abia la 11.50 concurenţii apucându-se de acestea.
Cele trecute de Aldescu în solicitare sunt confirmate acum de comisia DSP care subliniază următoarele: “în urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele: Proba scrisă la concursul organizat în data de 03.01.2013, a început cu o întârziere de aproximativ o oră, întrucât preşedintele comisiei de examinare, dr.Badiu Gabriela, deşi nu avea nicio competenţă legală în această calitate, s-a opus ca reprezentanţii Sindicatului Ambulanţa Gorj să participe la modul de desfăşurare al concursului, în calitate de observatori”.

Comisia de Concurs, pe post de bibelou
Deşi Comisia de Concurs stabileşte, potrivit legii, subiectele de examen, Badiu a avut grijă să facă doar ea “oficiile” deşi acest lucru era incorect. Mai mult, a subliniat Aldescu, deşi candidaţii deschideau manualul de urgenţe, Badiu nu a ţinut cont în totalitate de pagina deschisă de aceştia, dictând subiectele dorite de ea. “Aceste subiecte au fost acceptate de comisia de examen, deşi membrii trebuiau să propună fiecare câte unul, nu numai Badiu”, transmitea, în scris prefectului, Aldescu.
Cert este însă că cele precizate de către liderul de sindicat s-au dovedit reale, în nota de constatare a DSP prevăzându-se acum că “din declaraţiile membrilor comisiei de concurs, inclusiv a preşedintelui comisiei, reiese că prevederile legale nu au fost respectate întrucât în mod nefondat «s-a procedat la deschiderea cărţii(prevăzute în bibliografie)» de către fiecare candidat, notându-se pagina la care s-a deschis cartea şi subiectul, dacă acesta se încadra în tematică, ulterior comisia stabilind şi subiectul. Au existat situaţii în care, în momentul deschiderii cărţii, la paginile respective, erau fotografii, manevre, care nu existau în tematică sau care nu se pretau a fi constituite ca subiect”.

Baremul făcut după ureche
Neregulile constatate de comisie nu se opresc aici, asta deoarece s-a dovedit că deşi, conform legii, comisia de concurs trebuia să stabilească baremul pentru fiecare subiect şi să îl comunice odată cu acesta, Badiu, exact cum a semnalat Aldescu, s-a însărcinat singură cu realizarea acestei proceduri. De altfel, în nota de constatare este prevăzută chiar declaraţia doctoriţei care recunoaşte astfel că „rolul principal în stabilirea baremului mi-a revenit mie şi asistentei şefe, dar numai cu acordul şi colaborarea celorlalţi membri ai comisiei”. Asta “denotă că nici această prevedere legală nu a fost respectat”, se mai arată în nota de constatare a comisiei DSP.
În ce priveşte stabilirea câştigătorilor, membrii comisiei recunosc că ştiau că cei doi ocupanţi ai postului erau rude de gradul I cu ambulanţierul Grigore Rădăcină şi cu asistenta medicală principală, Nicola Sanda. Ei susţin însă că au aflat asta abia după corectarea şi desigilarea lucrărilor.

Punctajele date absolut aiurea
Deşi legea stabileşte, de asemenea, că punctajele se acordă de fiecare membru al comisiei în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, notându-se în borderoul de notare, la concursul de la Ambulanţa Gorj, notarea s-a făcut după urechea preşedintei Badiu. “Din verificarea lucrărilor scrise s-a constatat că nici această prevedere legală nu a fost respectată întrucât fiecare subiect avea acordat un singur punctaj dar care a fost însuşit prin semnătură de către toată comisia”, se mai arată astfel în nota de constatare, acest lucru dându-i dreptate lui Aldescu care semnala că notarea de către membrii comisiei s-a făcut incorect toate lucrările fiind notate la fel. “Membrii comisiei au copiat modul de notare a preşedintei Badiu”, declarase, anterior, Aldescu.

Atitudine improprie pentru Badiu
În nota de constatare se stabileşte, de asemenea, că şefa comisiei de examinare, a avut o atitudine improprie în timpul concursului, nesupraveghind cum trebuie concurenţii, ea făcând asta “de la depărtare”.
Comisia mai găseşte însă şi alte deficienţe în privinţa felului în care a fost organizat concursul, organizatorii supunând candidaţii şi la o probă practică pe manechin, prin manevre de resuscitare. Acest lucru s-a făcut în mod ilegal, a mai apreciat Comisia DSP.

Concursul trebuie anulat!
Gabriela Badiu, nemulţumită că nota de constatare îi clatină scaunul de director medical ea neamaiavând de acum înainte acces în vreo comisie de examen, a contestat documentul. Oftica lui Badiu provine de la faptul că oprirea accesului ei într-o comisie de examen o face incompatibilă cu funcţia de director medical. Mai precis, în lege este stabilit că directorul medical propune managerului tematica şi bibliografia necesare la concursurile pe post. Dacă Badiu s-a descalificat cu concursul de luna trecută aceasta nu mai poate face niciodată tematica şi bibliografia şi astfel nu mai poate ocupa postul de director medical.
Până ca Dan Vâlceanu să acţioneze ca atare, conform legii şi a acestor concluzii trase de comisia DSP, prefectul de Gorj va decide, la rândul său, în consecinţă.
Este însă mai mult decât posibil ca acest concurs să fie repetat, câştigătorii declaraţi admişi putând să îşi ia adio de la posturile obţinute printr-un concurs incorect şi ilegal.
Anamaria Stoica

Pentru a vedea Nota de constatare a Comisiei DSP daţi clik pe poze

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here