Rovinari: Primăria caută personal pentru proiectul ”Bunicii comunității”

830

Primăria Rovinari are nevoie de un coordonator de personal de specialitate și un expert grup țintă, în cadrul programului ”Bunicii comunității – Rovinari”. Funcțiile vacante sunt de natură contractuală iar concursul va avea loc în data de 22 iulie 2022, orele 10.00, proba scrisă, și în data  de 27 iulie 2022, orele 10.00, proba de interviu. Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă se depun până la data 14 iulie 2022, orele 16.00, la sediul Primăriei orașului Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură.

Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, experiență generală în muncă de minim 3 ani, experiență specifică în domeniul serviciilor sociale de minimum 2 ani. De asemenea, candidații trebuie să îndeplinească niștre condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală vacantă de expert grup țintă:

-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-Experiență generală în muncă de minim 3 ani;

-Experiență specifică în domeniul resurselor umane sau activități sociale:minim 1 an.

Primăria Rovinari: ”Candidații trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute de art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare”., mai transmite instituția.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here