Rotary Târgu-Jiu acordă 3 burse de excelenţă

440

Clubul Rotary Târgu Jiu demarează Proiectul BURSELE DE EXCELENȚĂ ROTARY. În anul 2018 vor fi acordate 3 burse de excelenţă fiecare în valoare de 1000 EURO. Bursele de excelență acordate urmăresc identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, elevi sau studenți, cetățeni români.

Pentru BURSA DE EXCELENȚĂ ROTARY se pot înscrie elevii, studenții sau masteranzii care urmează cursurile la învățământul de zi în școlile/liceele/Universitățile din Județul Gorj și care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul în Județul Gorj; sunt integraliști, adică nu au obligații profesionale nerezolvate din anii anteriori de curs; s-au remarcat într-un domeniu de activitate profesionă și socială, sau/și au media generală a anilor de studiu peste 9,50; nu au nici un grad de rudenie cu membrii Clubului Rotary din Târgu Jiu.

Bursele se vor acorda prin concurs, în baza unui contract semnat între BENEFICIARUL bursei și Clubul Rotary din Târgu-Jiu.

Înscrieri până pe 20 aprilie
Înscrierile pentru acest concurs se vor realiza prin transmiterea unui set de documente în intervalul 19 martie–20 aprilie 2018 către Clubul Rotary din Târgu Jiu, recepția Hotelului Brâncuși sau pe e-mail pe adresa: ssghimisi@gmail.com.

Setul de documente va cuprinde: Curriculum Vitae în format european, care să precizeze în mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formarii acestuia, precum și activitățile și rezultatele semnificative (premii obținute, situația școlară, materiale publicate, stagii de pregătire, burse anterioare etc.); Copia actului de identitate; Copii ale diplomelor obţinute şi a actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului; Pentru conformitate, candidații acceptați la concurs vor aduce documentele originale; Dovadă care să ateste implicarea în activități sociale, de voluntariat sau autoevaluarea aportului adus dezvoltării activităţii școlare, studenţeşti; Un eseu de maximum 4 pagini A4, în limba română privind motivația candidatului de a participa la acest concurs și de a-l câștiga; Scrisori de recomandare de la cadrele didactice care îl cunosc (minim 2); Dovezi ale situației materiale din familie (documente din care să rezulte media venitului net/membru de familie).

Evaluarea candidaților în privința acordării BURSEI DE EXCELENȚĂ ROTARY se va face de către Comisia de Acordare a Bursei de Excelenţă Rotary și se va desfășura în două etape: Etapa preliminară – în care se va analiza fiecare candidatură în parte și se vor acorda punctaje candidaților, rezultând astfel o ierarhizare a acestora şi Etapa finală – în care primii 6 candidați, în funcție de punctajul obținut, își vor susține eseul, precum și un interviu în fața Comisiei. „Mai multe informații privind desfășurarea acestui Concurs se găsesc pe site-ul clubului http://www.rotarytargujiu.ro/ Așteptăm cât mai multe propuneri și ne bucurăm să putem sprijini copiii talentați din Județul Gorj”, a confirmat Ştefan Ghimişi, preşedintele Rotary Club Târgu-Jiu.
Minodora Sucea

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here