România este guvernată discriminatoriu

361

basescu si bocCe se petrece, ce se gândeşte şi se mistifică în România şi pentru români provoacă tristeţe, nesiguranţă, sclavie. Guvernanţii ne-au împins în hăul disperării şi dezastrului. La noi se produce jale, se cultivă analfabetismul şi imoralitatea, incultura, bădărănia şi hoţia. Răul este dirijat de cei care conduc, de indivizi şperţari şi mitocani, de idioţi care calcă în picioare demnitatea, de poltroni fără suflet, omenie, cuviinţă şi smerenie de sine.

În România se guvernează în silnicie şi împotriva progresului. Constituţia este hermeneutizată după cum le convine javrelor şi lichelelor, fariseilor şi demolatorilor de valori. Trişorii diriguitori măsluiesc şi falsifică totul apelând la minciuni şi cochetării abjecte ce reclamă dispreţ şi oroare. Vorbele lor put, nu mângâie, ci rănesc. Actualizând opiniez că nu natura este rea ci guvernanţii.

”Un guvern care se pune de-a curmezişul dorinţei unei naţiuni întregi”

Memoraţi guvernanţilor atenţionarea lui N.T.Orăşanu: ”Un guvern care se pune de-a curmezişul dorinţelor unei naţiuni întregi, care comite arbitrariuri flagrante, care voieşte a sili chiar conştiinţele cetăţenilor, călcând legi şi instituţii, nu mai poate pretinde respect şi supunere de la poporul ce el nesocoteşte.” Informaţia referitoare la scăderea PIB în ultimul trimestru al anului 2011 (cu corecţia de rigoare pentru întregul an) este de natură să ne atragă din nou atenţia asupra măsurilor întreprinse de fostul Guvern BULĂ-Boc – după dispoziţiile vaporeanului BĂSELU. Creşterea din anul trecut s-a datorat în mare parte unor factori conjuncturali, în special de climă, care au facilitat o bună producţie agricolă (bună, la nivelul celei din ultimii 20 de ani). Să nu uitaţi, totuşi, că aceste recolte s-au datorat hazardului (ploi şi temperaturi potrivite Antibasescula momente potrivite). În schimb, seceta din toamnă şi situaţia din această iarnă ar putea schimba total recoltele din anul în curs: fie o vreme proastă(se vorbeşte despre devastatoare inundaţii) care să împiedice anumite recuperări prin semănăturile de primăvară, fie lipsa irigaţiilor când va fi nevoie de ele. Şi dacă s-ar repeta recoltele din anul precedent, starea generală a economiei, taxele, birurile exorbitante, măsurile iraţionale de austeritate, şomajul, politica inumană de înfometare a poporului român au condus nu numai la diminuarea directă şi indirectă a tuturor categoriilor de câştiguri, dar grevează asiduu asupra pilonului principal al oricărei creşteri economico-sociale: încrederea. Mai întâi, încrederea fiecăruia în viitorul său şi al României, a utilităţii conceperii unor proiecte prolifice, care să merite eforturi susţinute şi de muncă, şi financiare, şi de participare civică şi obiectivare comunitară.

Guvernanţii puşi pe căpătuială rapace

În al doilea rând, încrederea în capacitatea guvernanţilor – a oricăror guvernanţi! – de a găsi calea pentru a scoate ţara din impas şi a-i inocula seva progresului autentic. Dacă ar fi fost această încredere, şi privaţiunile generale ar fi fost – şi chiar au fost o vreme – acceptate ca un sacrificiu inevitabil pe termen scurt, dar cu efecte benefice pe termen mediu şi lung. Guvernanţii puşi pe căpătuială rapace, mincinoşi au semănat neîncredere, cinstea şi incapacitatea lor profesională şi intelectuală au dus această ţară la dezastru economic, spiritual şi moral. Mi se par potrivite vorbele lui C.A.Rosetti: ”Sărăcia şi robia sunt nume ale neştiinţei şi ale întunerecului.” Protestele începute în 12 ianuarie şi neîncetate nici acum, au evidenţiat mai cu seamă neîncredere: neîncredere nu doar în Guvernul BULĂ-Boc, dar şi, mai ales, în preşedintele BĂSELU, văzut ca tiranul care i-a dictat obedientului din Răchiţele toate măsurile de înfometare întreprinse de pârdalnicul guvern. Se constată că nici schimbarea afurisitului BULĂ nu a condus la încrederea în noul guvern, atâta vreme cât M.R.Ungureanu va urma linia impusă de dictatorul de la Cotroceni. Protestele din peste 600 de oraşe au avut la bază îngrozitoarea incapacitate a guvernanţilor impostori de a gestiona eficient o situaţie de criză similară altora, din alţi ani, ori inundaţiilor. Acestor gogomani li se potrivesc vorbele lui N.Iorga: ”Niciodată prostul nu e mai prost decât atunci când crede că dovedeşte contrariul.” ”România tăcută”, aceea a satelor conduse adesea discriminatoriu de către găşti de interese egocentriste locale şi judeţene, de partid şi de afaceri, această Românie a ţăranilor, îndepărtaţi de şcoli şi ocrotire medicală, care se feresc să-şi spună deschis opiniile din teamă faţă de autorităţile despotice, a început şi ea nu doar să se plângă, ci să atace direct şi tranşant prestaţia Guvernului atroce şi să-şi exprime vehement şi cu înverşunare protestele. Şi asta se petrece cu câteva săptămâni înaintea alegerilor locale. Oamenii au priceput că politica stupidului BULĂ-Boc, de ”ajutorare” din fondul primului ministru, a unor primari a fost doar praf în ochi, că aceşti guvernanţi, bolnavi de capie, nu s-au gândit să investească bani pentru a satisface nevoile reale ale populaţiei rurale, pentru care prima urgenţă o reprezintă reţelele de apă, canalizarea, şosele deschise tot timpul, linii electrice sigure, trenuri care să circule, şcoală în fiecare localitate, spital în fiecare comună, facilităţi pentru creşterea şi educaţia copiilor – nu locuri de joacă în sate fără copii, stadioane cu ”nocturnă” şi săli de sport în aşezări umane fără tineret. Este benefic să-l hermeneutizăm cu detaşare umană pe A.D.Xenopol: ”O civilizaţie care exclude celor mulţi dreptul la o existenţă omenească completă şi îl permite numai unora este mai rău decât barbaria.” Pagube greu de comensurat au înregistrat firmele româneşti – atâtea câte au mai rămas – din cauza blocării căilor de comunicaţie terestre, ferate şi fluviale. Trăim într-o Românie administrată de nepricepuţi impostori, puşi pe prădat şi jecmăneală. În mod normal, patronatele ar trebui să dea în judecată statul pentru că nu a luat măsurile necesare pentru a fi evitate ori măcar diminuate efectele acestei ierni grele. Putea s-o facă? Bineînţeles. Se va pregăti guvernul MRU pentru inundaţii şi irigaţii? Nu-mi vine să cred că o va face altfel decât prin vorbe deşarte şi minciuni gogonate. Înaltele fotolii sunt ocupate de farisei şi ipocriţi care n-au nimic comun cu vrerea românilor de a avea o patrie prosperă, civilizată şi de toţi respectată.

Prof.univ.dr. Grigore Drondoe

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here