România de azi – în stare de urgenţă sau în stare de…urgie? – ,,Noi trebuie să ne întărim în credinţă, să biruim frica prin credinţă şi să întărim credinţa prin rugăciune şi prin fapte bune”!

812

Timpul pe care îl trăim şi pe care îl conştientizăm în întreaga sa complexitate, în momentul în care ne amintim de sintagma consacrată a lui Dinu Săraru, «trăieşte-ţi clipa!», deodată, acesta capătă o conotaţie a perspectivei primenirii sufletului omului şi a reconsiderării vieţii lui spirituale, după o perioadă în care consumismul necontrolat şi îmbuibarea vieţii materiale, căutarea unei vieţii iluzorii dincolo de graniţele ţării, parcă au căpătat un sens absolutizant şi oarecum pliat pe coordonatele autosuficienţei şi ale pierderii sensului existenţial al omului! Nu întâmplător, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sublinia la Sfânta Liturghie de Duminică, 22 martie 2020, de la Catedrala Patriarhală, că în aceste zile de grea încercare, creștinul autentic trebuie să se dovedească un om lucid, realist și atent la suferinţele semenilor săi, deoarece discernământul moral, grija față de ceilalți și responsabilitatea individuală sunt adevărate imperative categorice în această perioadă critică, pe care trebuie să o traversăm cu mult calm, cu multă răbdare și cu deplină încredere în Dumnezeu!

,,Biserica nu este doar o instituție de utilitate publică, ci și o comunitate de credință vie”!
Tocmai în aceste zile de grea încercare, când crucea suferinţei din cauza pandemiei actuale ne îngrijorează şi ne implică în fapte bune, cu mai multă responsabilitate: ,,Noi trebuie să ne întărim în credinţă, să biruim frica prin credinţă şi să întărim credinţa prin rugăciune şi prin fapte bune! Numai iubind pe Dumnezeu mai mult în rugăciune şi pe semenii noştri prin fapte bune, biruim frica şi transformăm teama în curaj şi speranţă! Biserica Ortodoxă Română se adaptează treptat și responsabil, în funcție de evoluția situației provocate de epidemie, așa cum o fac toate instituțiile importante din țară, respectând și promovând în spațiul public recomandările autorităților de stat. Biserica nu este doar o instituție de utilitate publică, ci și o comunitate de credință vie, de iubire milostivă și de speranță sfântă, virtuți care trebuie manifestate mai ales în perioade de mari încercări. În acest context, Biserica face un apel părintesc, către toți credincioșii ei, pentru a avea încredere în autorități și a respecta măsurile instituite de acestea. De aceea, Biserica Ortodoxă Română cheamă pe toți slujitorii Sfintelor Altare şi pe toţi credincioșii ei să cultive pacea sufletului prin rugăciune și prin comuniune cu semenii, prin fapte bune, evitând totodată panica! Să arătăm iubire și solidaritate față de oamenii vârstnici, față de cei aflați în izolare sau în carantină, precum și grijă deosebită pentru sănătatea celor din jurul nostru. Să arătăm multă prețuire față de medicii din spitale care apără și cultivă sănătatea trupului, dar și față de preoții din biserici, care apără și cultivă sănătatea sufletului. Să avem deplină încredere în puterea rugăciunii, știind că „Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8, 28). Tocmai acum, pacea sufletului, bunătatea inimii, comuniunea în rugăciune și cooperarea în fapte bune, pot face minuni, transformând teama în curaj și speranță” a reiterat Patriarhul României, tocmai pentru a ne convinge că starea de urgenţă nu este nici pe departe o stare de…urgie şi de apăsătoare descumpănire a sufletului omului, deoarece, Dumnezeu este Cel Care toate le rânduieşte pe acest pământ şi toate se întâmplă conform Planului Său!

,,Numai rugăciunea și fapta bună sunt izvor de putere spirituală pentru a învinge încercările la care suntem supuși”!
Preafericitul Părinte Daniel a concluzionat: ,,Numai rugăciunea și fapta bună sunt izvor de putere spirituală pentru a învinge încercările la care suntem supuși, dar şi pentru a înainta duhovnicește spre sărbătoarea Sfintelor Paști” a încheiat Preafericirea Sa. Iar, în acest sens, noi, toţi, trebuie să înţelegem că în pofida izolării şi a solitudinii pe care o impune recomandarea de a sta acasă, putem deveni solidari prin credinţă, iar, ceea ce ne salvează este tocmai dimensiunea morală a credinţei noastre, puterea de a susţine mântuirea sufletului omului! Fiecare om are obligaţia morală de a-şi păstra corpul în ordine şi în armonie cu mediul în care trăieşte, însă, fiecare gând negativ, fiecare cuvânt rău şi fiecare faptă rea au un efect dăunător asupra corpului, iar aceasta înseamnă că, dacă spiritul nu este conectat cu Dumnezeu, iar omul se lasă în voia puterii negative, se poate ajunge la îmbolnăvirea corpului. Atunci când ne punem întrebarea, dacă România de azi e în stare de urgenţă sau în stare de…urgie, trebuie să înţelegem deplin că în momentul în care sufletul se deschide înaintea puterii divine şi se uneşte cu spiritul, urmarea va fi vindecarea corpului. Din acest motiv, devine atât de importantă propria atitudine spirituală. Nici nu este permis ca să se promită cuiva vindecarea doar pe baza unor supoziţii. Aceasta va depinde întotdeauna, doar de omul însuşi, de modul cum se deschide el înaintea binelui şi de modul cum pune la inimă credinţa în Duhul Sfânt, mai ales că un tratament al corpului poate combate doar efectele, dar nu înlătură cauza pandemiei. Aceasta o poate face numai omul, în măsura în care înfăptuieşte «marea întoarcere» spre Dumnezeu, mai ales că omul este precum soarele: are un timp în care răsare şi un timp al asfinţitului, iar în acest caz, trebuie doar să trăieşti privind răsăritul şi înţelegând că poate el anunţă apusul vieţii omului. Fiecare clipă de fericire este un dar nepreţuit pe care trebuie să îl strângi la piept ca să înveţi că poţi pătrunde până dincolo de timp şi spaţiu, prin iubire adevărată! Noi, oamenii, dincolo de urgia care ne pândeşte, poate că suntem nonculori şi doar prin ceilalţi devenim culori, deoarece fericirea are culoare, deci, ea ne poate fi oferită doar de către cei care ne înconjoară şi tot, astfel, o putem dărui şi noi celorlalţi, pentru că toţi suntem Creaţia Lui Dumnezeu!
Profesor Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here