Rezoluţie adoptată la UCB

346

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a organizat în perioada 5-6 iunie Conferinţa ştiinţifică „Educaţia în faţa marilor provocări”, prilej cu care a fost lansat Proiectul Legii Educaţiei Naţionale, realizat sub coordonarea prof. univ. dr. Adrian Gorun, preşedintele Senatului UCB din Târgu-Jiu. Cu această ocazie a fost adoptată o rezoluţie.

În urma dezbaterilor din data de 5 iunie, la care au participat reprezentanţi ai cadrelor didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, dar şi reprezentanţi ai unor organizaţii sindicale din învăţământul preuniversitar, a fost adoptată următoarea Rezoluţie: Educaţia din România se confruntă cu o acută criză de identitate: criza de viziune, criza de ideal, criza finalităţilor, criza instituţională, criza de legitimitate; Deşi educaţia este decretată cu emfază drept domeniu prioritar, de importanţă strategică, politicile publice aplicate nu sunt în măsură să genereze dezvoltarea durabilă a acesteia; Legea 1/2011, adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului din acea perioadă, prin prevederile ei şi lipsa de consistenţă logico-juridică nu ameliorează, ci amplifică şi perpetuează criza de identitate a educaţiei româneşti în societatea cunoaşterii. Ea substituie valorile scop prin valori utilitate şi goleşte de conţinut axiologic spaţiul şcolar/universitar. Legea 1/2011 promovează imitaţii sterile generatoare de forme fără fond, înlocuind tradiţiile valoroase, legitimate în plan naţional şi internaţional cu modelele hibridate, inoperante; Legea 1/2011, politizează partinic excesiv sistemul de învăţământ din România, amplifică tutela administrativă şi diminuează autonomia şcolară universitară.
De asemenea, reprezentanţii UCB au concluzionat că, având un conţinut eclectic, generator de confuzii, fără a previziona consecinţele juridice şi sociale pe termen mediu şi lung, Legea 1/2011 trebuie abrogată şi înlocuită cu o lege nouă care să consacre educaţia din România drept vector principal al dezvoltării durabile.
Participanţii la Conferinţă, constatând că proiectul Legii Educaţiei Naţionale lansat în dezbatere publică la Tg-Jiu, răspunde provocărilor majore cu care se confruntă educaţia din România, susţin demersul iniţiat de Senatul U.C.B. Acest proiect, intrat în dezbatere publică, reprezintă o alternativă viabilă la proiectele de lege despre care se face vorbire în mass-media. Iniţiatorii proiectului manifestă deschidere şi acceptă integrarea în textul final a tuturor propunerilor menite a-i îmbunătăţi conţinutul.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here