Rezerviştii militari gorjeni, la ceas de bilanţ

526

La data de 11 aprilie 2019, începând cu orele 10.00, la Cercul Militar Târgu-Jiu a avut loc Adunarea Generală a Filialei Județene Gorj „General Ioan Culcer” a A.N.C.M.R.R.
Din partea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere a participat o delegație condusă de domnul general de brigadă (r.) Pană Ion, membru al Biroului Permanent Central, preşedintele Filialei Județene „Decebal” Mehedinţi a A.N.C.M.R.R. alături de care s-au aflat domnii: general maior av. (r.)Grecu Ghe., col.r. Dumitru Dolea –prim vicepreşedintele Filialei Județene Dolj a A.N.C.M.R.R. etc, iar din partea autorităților judeţene şi locale a participat prefectul de Gorj, domnul Ciprian Florescu, reprezentanţii Garnizoanei Târgu-Jiu şi ai Centrului Militar Gorj, precum şi ai altor filiale A.N.C.M.R.R. din ţară şi din judeţ, în calitate de invitaţi.
Domnul gl. bg. (rtr.) Ion Bărbulescu, președintele filialei județene Gorj „General Ioan Culcer” a A.N.C.M.R.R., a prezentat raportul de activitate al filialei pentru anul 2018, apoi au fost prezentate de membrii Biroului Judeţean al filialei: Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activităţile derulate în 2018 asupra respectării legislaţiei în vigoare privind realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC); Proiectul BVC pentru anul în curs, Bilanţul financiar-contabil derulat în anul 2018 – prezentate de m.m.r. Vlăduleanu şi de preşedintele Comisiei de Cenzori ai Filialei. Col. (r.) Emanuel Bărbulescu – prim-vicepreședintele filialei a prezentat planul de măsuri şi activități pentru anul 2019, în vederea creşterii nivelului calitativ al filialei Asociaţiei în toate domeniile de activitate, creşterea nivelului de colaborare cu instituţiile administraţiei judeţene şi locale, mediului universitar şi comunităţile locale. Adunarea Generală constată că problemele prezentate, aprecierile şi recomandările făcute, atât din partea prefectului judeţului Gorj, Ciprian Florescu, a reprezentanţilor A.N.C.M.R.R. central şi invitaţi, cât şi din rândul membrilor prezenţi au la bază prevederile Statutului, prezintă importanţă şi pot constitui repere şi domenii de acţiune pentru organele de conducere, dar şi pentru fiecare membru al filialei. Adunarea Generală apreciază că realizările prezentate se datorează în primul rând eforturilor depuse în această perioadă de către unii membri – puţini la număr – ai Comitetului şi Biroului Permanent ale filialei pentru perfecţionarea conducerii, întărirea organizatorică, prin primirea de noi membri, diminuarea numărului de restanţieri la plata cotizaţiei, rezolvarea problemelor de protecţie social şi asigurare medicală a membrilor filialei şi membrilor familiilor acestora. De asemenea, Adunarea Generală reliefează sprijinul primit din partea Comandamentului Garnizoanei Târgu-Jiu – al cărei locţiitor, col. Tâlvescu a fost prezent în calitate de invitat –, a conducerii Centrului Militar Judeţean şi organelor administraţiei publice locale în desfăşurarea tuturor activităţilor planificate în cadrul filialei. În activitatea Biroului Permanent şi a Comitetului au existat şi neîmpliniri în planificarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi, necuprinderea – cu sarcini şi răspunderi concrete- a cât mai multor membri ai filialei. Cu toate acestea, Adunarea Generală apreciază pozitiv activitatea organelor de conducere ale filialei şi a fost de acord ca şi în anul 2019, până la viitoarea Adunare Generală, acestea să rămână în aceeaşi componenţă numeric şi nominală. Membrii Adunării Generale au luat la cunoştiinţă prevederile Statutului ANCMRR şi sunt de acord cu ele şi hotărâţi să le respecte în întreaga activitate derulată în cadrul Asociaţiei şi în comunitatea locală ca demni military în rezervă ai Armatei României.
Domnul gl. bg. (rtr.) Ion Bărbulescu, președintele filialei, a înmânat diplome de onoare și câteva suveniruri invitaților.
În partea a doua a ședinței au urmat discuțiile și propunerile pentru îmbunătățirea activității Biroului Permanent și Comitetului: consolidarea conlucrării cu structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă şi retragere din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor – Regina Maria prin conjugarea eforturilor în direcţii de interes reciproc; creşterea autorităţii imaginii şi prestigiului filialei în relaţiile cu organele administraţiei publice locale, cu societatea civilă şi între membrii filialei; atragerea de fonduri financiare necesare îndeplinirii obiectivelor şi activităţilor filialei, prin completarea Formularului 230; îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu membrii filialei şi aparatul central, pentru a se asigura o participare crescută a acestora la viaţa filialei – platformă on line şi suport telefonie mobilă. Printre cei care au luat cuvântul amintim pe domnii col.r. Ilie Nimară, col.r.Nicola Octavian, col.r. Ion Traşcă, etc. La finalul discuţiilor, domnul general de brigadă (r.) Ion Pană a prezentat acțiunile recente întreprinse de conducerea Asociației, cu intervenții la Ministerul Apărării Naționale, la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale – privind recalcularea pensiilor militare, ajungându-se până la Guvern sau Parlamentul României. Membrii Adunării Generale a Filialei Județene Gorj „General Ioan Culcer” a A.N.C.M.R.R. au adoptat o Hotărâre ce va fi remisă conducerii centrale a Asociaţiei.
Col.r. Constantin SEMEN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here