Revista “STUDIUM” a Colegiului Național “Ecaterina Teodoroiu”: Titlul de LAUREAT la etapa națională – 2017

386

Conform Procesului-verbal din 5 iunie 2017, întocmit de membrii juriului central pentru stabilirea punctajelor la Concursul Național al Revistelor Școlare, ediția 2017, organizat de MEN, revista STUDIUM a Colegiului Național “Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu a obținut Titlul de Laureat, cu 471 puncte (a 11-a dintre cele 40 reviste de liceu intrate în competiție).
Fiind un număr dublu (1-2/ 2017, 156 p.) dedicat comemorării Centenarului Ecaterina Teodoroiu, revista cuprinde un bogat material literar-artistic și documentar, precum și colaborări eseistice și științifice ale elevilor și profesorilor. Menționăm echipa redacțională formată din elevi (Florela Elisa Păsăreanu – redactor șef, Denisa Rebeca Filip – redactor-șef adjunct, Alexandru Vlad Ciobanu – secretar de redacție; cu tehnoredactarea Rodicăi Teiși de la PRODCOM) și cadrele didactice care și-au adus o reală contribuție în realizarea acestui număr de excepție: Mihai Vâlceanu, Mircea Constantinescu, Adina Țecu, Adina Țivlea, Adela Nișulescu, Marilena Pârvulescu, Carmen Negulescu, Vasilica și Dumitru Tomulescu, Gheorghe Nichifor, Zenovie Cârlugea (coordonator al revistei).
Aflată în anul al XLVI-lea de apariție, revista STUDIUM a promovat vreme de peste o jumătate de secol reale talente literare, unele nume regăsindu-se în presa literară de azi, în gazetărie, în conducerea unor instituții la nivel local și central, în fine, unii devenind membri ai breslei scriitoricești, ceilalți oameni realizați în diferite domenii. Felicitări conducerii Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” și colegiului redacțional pentru obținerea Titlului de Laureat, singurul la nivel de județ, pe care, de fapt, revista noastră l-a mai obținut de câteva ori în anii trecuți.
Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here