Reţeta electronică, modificată începând din 6 iunie

362

Începând cu 6 iunie a intrat în vigoare noul formular de prescripţie electronică. Potrivit conducerii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj modificările sunt în beneficiul bolnavilor, întrucât anumite medicamente se vor putea da pe 90 de zile şi se vor elibera fracţionat. Reţetele electronice au mai fost modificate o dată, în acest an, în luna februarie.

Reţetele electronice au fost modificate începând cu 1 februarie 2014, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii 1509/2014. Concret, de la acea dată, documentul cuprinde o nouă secţiune, “Justificare medicală prescriere Denumire comercială”, în care se menţionează succint situaţiile pentru care medicamentul a fost prescris pe Denumire comercială în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru. Practic, medicii care eliberează reţeta vor trebui să justifice medicamentele prescrise.
Mai mult decât atât, reţeta conţine, în josul paginii, următoarea menţiune: “Foloseşte-ţi drepturile! Alege să fii corect informat!
La întocmirea reţetei, solicită medicului precizări privind preţurile medicamentelor recomandate”. Acelaşi mesaj este înscris şi în componenta eliberare a reţetei, care se completează de către farmacist. Aceste modificări operate în februarie au fost păstrate şi în noul formular, care a intrat în vigoare începând cu data de 6 iunie 2014, după cum se arată într-o informare a Casei de Asigurări de Sănătate.

Avantaje pentru bolnavi
Din 6 iunie a intrat în vigoare Ordinul pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.
Reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj spun că bolnavii vor fi avantajaţi de aceste modificări. „Anumite medicamente se vor putea da pe 90 de zile şi se vor elibera fracţionat. Acest lucru îl ajută pe bolnav, bineînţeles”, a confirmat Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here