Restituiri în intervale diferite pentru pensionarii gorjeni

132

PENSIONARI INSCRIPTCei aproape 38.000 de pensionari gorjeni cu pensii de peste 740 lei cărora li s-au reţinut contribuţii ilegale de asigurări de sănătate îşi vor primi înapoi bănuţii pierduţi în intervale de timp diferite.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336/18.05.2012, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate. Potrivit prevederilor actului normativ, sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra parţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei, se restituie astfel: pentru sumele reţinute în perioada ianuarie – martie 2011, restituirea se realizează în tranşe lunare egale în perioada iunie – august 2012; pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012, restituirea se realizează până la data de 31 decembrie 2013. Până la data de 25 august 2012, Guvernul României va aproba prin hotărâre graficul şi modalitatea de restituire a sumelor reţinute în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012. Restituirea sumelor se va face de către Casa Judeţeană de Pensii Gorj pentru cei circa 38.000 de pensionari gorjeni care au trecut prin aceste opriri ale veniturilor lunare. Plata către titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie se efectuează împreună cu drepturile de pensii aferente fiecărei luni. În baza unei ordonanţe de urgenţă adoptate în 2010, persoanelor cu pensii de peste 740 de lei li s-a reţinut, de la 1 ianuarie 2011, o cotă de 5,5% drept contribuţii de sănătate. În mai multe judeţe, după intrarea în vigoare a acestei ordonanţe mii de pensionari cu pensii mai mari de 740 de lei au depus plângeri prealabile la casele judeţene de pensii, în care solicitau restituirea contribuţiei de sănătate de 5,5%, iar instituţiile le-au respins pe considerentul că o astfel de cerere nu poate modifica o ordonanţă de urgenţă. În 13 martie, Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art. 259 alin.(2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care au format obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de Kiss Andrei în dosarul 204/33/2011 al Curţii de Apel Cluj – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here