Resfințirea Bisericii de la Mănăstirea «Sfânta Treime» din Strâmba-Jiu

395

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, a Cincizecimii sau a Rusaliilor, ÎPS Părinte dr. IRINEU, Mitropolitul Olteniei, împreună cu PS Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, ajutați de un sobor numeros de preoți și diaconi, au oficiat resfințirea Bisericii de la Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, în prezența a câteva sute de credincioși care au venit la mănăstire pe parcursul întregii zile, unii dintre aceștia înnoptând chiar la sfântul lăcaș, pentru a participa și luni la praznicele «Sfânta Treime» și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzienele! În acordurile Grupului psaltic al catedralei mitropolitane din Craiova, cei prezenți s-au bucurat de o zi minunată și binecuvântată de puterea mântuitoare a Duhului Sfânt!

Biserica a fost supusă unui amplu proces de consolidare, de restaurare…
Așa cum a subliniat Părintele Stareț, Arhimandritul Ioachim Pârvulescu, de la Mănăstirea Lainici, Biserica monument istoric de la Strâmba-Jiu s-a resfințit în ziua de 23 iunie 2013, după ce a trecut prin multe încercări ale istoriei, dar datorită strădaniei s-a refăcut aproape în totalitate după 1989, iar în urma eforturilor depuse pentru restaurarea bisericii, aceasta este azi resfințită. În acest fel, cu “Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, ziditu-s-a această biserică cu Hramul «Sfânta Treime» din Mănăstirea «Sfânta Treime» Orașul Turceni, sat Strâmba-Jiu, Parohia Tg.Jiu-sud, atestată documentar în anul 1519 pe moșia boierilor Danciu și Oprea. Biserica a fost supusă unui amplu proces de consolidare, de restaurare a picturii interioare, tehnica frescă, datată 1792, prin grija Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea Înalților mitropoliți Teofan Savu, 2000-2008 și Părintelui nostru Irineu 2008 și în prezent, cu sprijinul Maicii Starețe Stavrofora Marina Gligor, care din 1991 și până în prezent păstortește soborul de maici. Consolidarea bisericii a presupus schimbarea integrală a acoperișului cu tablă de cupru, întărirea exterioară a lăcașului cu centuri sub zidire, pardoseală de stejar, toate realizate cu cheltuiala Direcției Monumentelor Istorice, cu sprijinul d-lui architect Cămui Iulian cu sprijinul firmei d-lui ing. Statică Ion. Restaurarea picturii a început în anul 2007 și a fost finalizată în anul 2012 de către pictorii Adina și Robert Rogojeanu, cu fonduri de la bugetul statului și cu contribuția unor binefăcători creștini, printre care d-l ing. Grecu Ion, d-l Iordache Ion, Primăria Turceni, d-l Gâlceavă Dumitru, actualul primar, persoane onorabile care au primit gramate de mulțumire din partea Mitropoliei Olteniei!

“Să-I aducem mulțumire Lui Dumnezeu, care pe toate le rânduiește”!
În rostirea sa de binecuvântare arhierească, Mitropolitul Olteniei a precizat pentru început următoarele aspecte: “Am reușit ca și biserica aceasta de la începutul sec. al XVI-lea să fie înfrumusețată, restaurată, ca să fie primitoare pentru toți credincioșii, mai ales pentru maicile și surorile din această mănăstire! Este de la sine înțeles că trebuie să-I aducem, în primul rând, mulțumire Lui Dumnezeu, care pe toate le rânduiește așa cum știe El că e mai bine pentru viața noastră, pentru că ne-a ajutat să ducem la bun sfârșit această lucrare a Sa! Pentru că orice lucrare la Biserică este lucrarea Lui Dumnezeu! Noi spunem întotdeauna că Biserica, Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Duhul Sfânt a sfințit-o, însă toate aceste lucrări, zidirea, întărirea, consolidarea, sunt făcute prin noi, căci Dumnezeu ne cheamă și ne ia pe fiecare în parte, ca niște «colaboratori» ai săi, pentru zidirea și înfrumusețarea Casei Sale! În felul acesta, noi am încredințat, astăzi, biserica aceasta Lui Dumnezeu, pentru ca El s-o sfințească”!

“Suntem în Biserica Lui Dumnezeu, la Sărbătoarea Duhului Sfânt”!
Evidențiind semnificația momentului deosebit și a sărbătorii mănăstirii, Întâistătătorul Mitropoliei noastre a ținut să adauge: “A mai voit Dumnezeu ca această sfântă sfințire, târnosirea bisericii, cum este cunoscută, să se facă în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, în ajunul Sfintei Treimi, praznicul ctitoricesc al bisericii. Pentru că Pogorârea Sfântului Duh este izvorul vieții noastre, este arvuna Împărăției Cerurilor, este pregătirea noastră pentru viața veșnică! Deci, suntem în Biserica Lui Dumnezeu, suntem aici, în Sărbătoarea Duhului Sfânt, aduși de puterea Lui Dumnezeu, fiecare din direcția noastră, reuniți în rugăciune la Sfânta Liturghie, iar în jertfa Mântuitorului Iisus Hristos suntem înălțați la Tatăl Cel ceresc, pentru că întotdeauna, în sfânta jertfă, noi ne rugăm Tatălui ceresc, Fiului Său și Sfântului Duh, care să sfințească viața noastră, să vină și să se sălășluiască întru noi”!

“Mulțumim înaintașilor noștri care s-au ocupat de mănăstirea aceasta, ÎPS Nestor, ÎPS Teofan”!
În încheierea frumoaselor cuvinte adresate celor prezenți, ÎnaltPreasfințitul Părinte Mitropolit acad. dr. Irineu a sintetizat următoarele aspecte: “În această zi, să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate, pentru această zi frumoasă, mulțumim preasfințitului părinte Nicodim al Strehaiei și Severinului că a fost prezent aici, împreună cu noi, la această frumoasă binecuvântare a bisericii și a mănăstirii acesteia, mulțumim ostenitorilor, ctitorilor care au zidit biserica aceasta încă de la început, din secolul al XVI-lea, și celor care s-au îngrijit de ea, călugării și călugărițele din timpuri mai vechi, mulțumim credincioșilor care au venit aici la această sfântă biserică, mulțumim înaintașilor noștri care s-au ocupat de mănăstirea aceasta, ÎPS Nestor, ÎPS Teofan, mulțumim Maicii Starețe Marina, tuturor maicilor acestei mănăstiri, tuturor celor care au adus această frumusețe în prim-planul vieții noastre! Vă mulțumim și dumneavoastră care ați venit la Sfânta Liturghie și Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, așa cum ne învață Sf. Apostol Pavel: «Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu noi cu toți», Amin”!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here