Reprezentanţii elevilor în CA-urile şcolilor, aleşi până pe 15 octombrie

325

Săptămâna trecută, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul pentru aprobarea procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare din România. Desemnarea reprezentanţilor elevilor trebuie finalizată până la data de 15 octombrie.

Alegerile pentru desemnarea reprezentantului elevilor în CA sunt organizate de consiliul elevilor. Potrivit Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitare din România, reprezentantul elevilor în CA va fi ales prin vot secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ, pentru un mandat de un an. Elevii care doresc să reprezinte interesele colegilor lor trebuie să aibă 18 ani împliniţi, să nu aibă rude până la gradul IV în acelaşi CA şi să nu fi primit sancţiuni disciplinare în ultimii trei ani. Pentru anul şcolar 2015-2016, alegerea reprezentanţilor în CA-urile unităţilor de învăţământ se face conform unui calendar stabilit de consiliul elevilor, după consultarea şi cu acordul conducerii unităţii de învăţământ, astfel încât desemnarea reprezentantului elevilor să fie finalizată până la data de 15 octombrie. Elevii  care doresc să candideze pentru a  fi desemnați  ca reprezentanți  ai elevilor în  consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ trebuie să depună un dosar conţinând următoarele documente:  scrisoare de intenție, copia cărții de identitate şi declarație  pe  propria  răspundere  că  nu  se  află  în  situații  de incompatibilitate. În situaţiile în care la nivelul unităţii de învăţământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie. Este  interzisă  implicarea  cadrelor  didactice  sau  a  conducerii  unității  de învățământ în desemnarea unui  candidat, în  susținerea  unuia  sau  mai  multor candidați, înainte  sau  în  perioada  alegerilor,  ori  în  desemnarea  reprezentantului  elevilor,  sub sancțiunea anulării procesului  electoral.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here