Reorganizare la Filiala Judeţeană de Îmbunătăţiri Funciare

637

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) se reorganizează în 16 sucursale regionale, în restructurare intrând şi Filiala judeţeană de la Gorj.

În prezent, Filiala judeţeană a Agenţiei de Îmbunătăţiri Funciare este condusă de Constantin Contoloru şi, până acum, avea o activitate proprie, subordonată direct ANIF. Reorganizarea în filiale teritoriale este stabilită prin noul Regulament al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, publicat deja în Monitorul Oficial. Filiala teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunăre-Jiu cuprinde judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi. Unitatea de la Gorj se va afla în continuare în relaţie de subordonare faţă de ANIF unitatea centrală şi va colabora cu celelalte filiale teritoriale.
Reorganizarea ANIF are loc după ce un audit al Curţii de Conturi a constatat situaţia dificilă în care a ajuns Sistemul național de irigații după dezastrul produs de OUG 82 din 2011. Raportul Curţii de Conturi avertizează asupra situaţiei existente în ultimii ani la ANIF. “Adoptarea OUG nr.82/2011 a fost o opţiune politică, iniţiată de către conducerea MADR şi aprobată de către Guvern, care însă nu a fost în mod temeinic fundamentată nici cu privire la necesitate şi nici cu privire la impactul asupra domeniului îmbunătăţirilor funciare”, subliniază raportul care face referire la guvernarea din timpul lui Emil Boc.

Sediul filialei, în Dolj
La nivelul filialei urmează să fie constituit un consiliu de filială, format din minim patru membri. Acest consiliu va avea ca obiectiv realizarea indicatorilor de performanţă şi a standardelor de calitate a serviciilor prestate şi „propune directorului de filială măsuri de îmbunătăţire a activităţii filialei“. Din acest consiliu fac parte specialişti în îmbunătăţiri funciare recunoscuţi pe plan local şi care reprezintă Direcţia Agricolă, reprezentanţi ai Organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare care au preluat în proprietate sau în folosinţă infrastructură de îmbunătăţiri funciare.
Filiala teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunăre-Jiu din care face parte unitatea judeţeană de la Gorj şi-a stabilit sediul în localitatea Şimnicul de Sus din judeţul Dolj. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare are în alcătuire filiale teritoriale, de altfel cum este şi cea de la Gorj, şi este o instituţie care se ocupă cu îmbunătăţirile funciare şi lucrări de combatere a eroziunilor solului. Lucrările din amenajări de irigaţii cuprind prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aducţiune, transport şi distribuţie a apei de irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, inclusiv construcţiile hidrotehnice şi instalaţiile aferente, staţiile de pompare de punere sub presiune, reţele interioare de irigaţii formate din conducte, construcţiile hidrotehnice şi instalaţiile aferente, lucrări de alimentare şi evacuare a apei din orezării. De asemenea, ANIF-ul execută lucrările din amenajările de desecare cu evacuare prin pompare sau gravitaţională care cuprind canale colectoare, principale, secundare, canale de desecare de ordin inferior cu staţiile de pompare şi construcţiile hidrotehnice aferente şi reţeaua de drenaj subteran compusă din drenuri absorbante şi colectoare. Tot ANIF se ocupă de lucrări din amenajările pentru combaterea eroziunii solului, care cuprind lucrări de combatere a eroziunii de adâncime prin baraje, traverse, praguri, consolidări de mal, ziduri de sprijin.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here