Rentierii, chemaţi cu carnetele la APIA

144

Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultura (APIA) Gorj informează că până la data de 31 august 2012, rentierii se pot prezenta la centrele judeţene ale APIA, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

Până la această dată au fost vizate 67 de carnete din totalul de 139 de rentieri înregistraţi. Calitatea de rentier a fost dobândită până la data de 31 decembrie 2009, a declarat Corina Dorobanţu, directoarea Agenţiei de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură Gorj.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore în baza unei procuri autentice sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente carnetul de rentier agricol, actul de identitate în original, document coordonate bancare, decizia de la comisia de expertiză pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie. Renta viagera agricolă încetează la data decesului rentierului. În acel moment, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi. În acest caz, moştenitorii vor prezenta la centru judeţean al APIA Gorj, actul de succesiune (certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula „definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor).
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here