Reguli şi măsuri privind prevenirea incendiilor în agricultură şi la fondul forestier

181

Dată fiind perioada de secetă prelungită şi ţinând cont de numărul mare de incendii înregistrat atât la nivel naţional, cât şi la nivelul judeţului primăria municipiului Târgu-Jiu prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă recomandă cetăţenilor respectarea câtorva reguli privind prevenirea incendiilor. Cetăţenii care nu respectă regulile, riscă să fie sancţionaţi.

În această perioadă, tot mai mulţi cetăţeni sunt tentaţi să-şi igienizeze terenurile agricole cu ajutorul focului. În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi de a obţine următoarele documente: Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Permis de lucru cu focul de la primărie. Obţinerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a primit acceptul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Sfaturi pentru cetăţeni
Înainte de începerea lucrărilor de incendiere a vegetaţiei uscate se va transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu data, intervalul orar şi locul în care se intenţionează să se facă lucrări şi se va informa Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul primăriei. Potrivit reprezentanţilor autorităţilor locale, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: a) condiţii meteorologice fără vânt; b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire. Trebuie menţionat faptul că pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor de pădure
În această perioadă a anului pompierii militari se confruntă şi cu un număr mare de incendii la fondul forestier, principala cauză fiind arderile necontrolate efectuate pentru curăţarea terenurilor agricole. Pentru prevenirea declanşării incendiilor de pădure, este necesar să se cunoască şi să se respecte o serie de măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor. În acest sens Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă recomandă: respectarea instrucţiunilor şi indicatoarelor personalului silvic; parcaţi autoturismele, amplasaţi corturile şi suprafeţele de picnic doar în locurile amenajate în acest scop; nu faceţi foc decât în locuri permise, la adăpost de vânt, curăţind terenul din jur de orice material ce se poate aprinde; nu faceţi focul în caz de vânt puternic şi pe timp secetos; depozitaţi cenuşa rezultată din ardere în gropi speciale, după ce aţi stins-o cu apă; nu lăsaţi copiii să se joace cu focul; nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile incandescente la distanţe mai mari, în interiorul pădurii; menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele, ele ar putea contribui la propagarea incendiilor în pădure; nu aruncaţi la întâmplare ţigările şi chibriturilor aprinse; nu părăsiţi niciodată focul făcut înainte de a vă asigura de stingerea lui completă. În cazul unor incendii de pădure care pun în pericol populaţia, animalele şi bunurile materiale se va apela numărul unic de urgenţă 112 şi se va efectua evacuarea acestora în zone sigure, realizându-se totodată intervenţia pentru stingere de către forţele specializate.Deţinătorii de păduri şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie au obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu.

Sancţiuni pentru nerespectarea regulilor
Reprezentanţii autorităţilor locale amintesc faptul că cetăţenii municipiului trebuie să ştie că pentru nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul utilizării focului deschis riscă să fie sancţionaţi contravenţional de către reprezentanţii I.S.U. Gorj astfel: amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei pentru neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor şi amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, fără obţinerea permisului de lucru cu foc, neluarea tuturor măsurilor pe timpul arderilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi şi neamenajarea corespunzătoare a locurilor unde se utilizează focul deschis în condiţii şi la distanţe ce favorizează propagarea focului.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here