Reguli noi pentru taberele şcolare

850

Activităţile de timp liber desfăşurate de elevi – tabere, excursii, expediţii – au fost reglementate printr-un ordin al Ministerului Educaţiei, ordin ce conţine o serie de condiţii ce trebuiesc îndeplinite de organizatori şi participanţii la activitatea respectivă. Potrivit acestui ordin, în orice grup organizat trebuie să existe neapărat şi o persoană care să ştie să acorde primul ajutor. La rândul lor, copiii sunt obligaţi să prezinte profesorului organizator, înainte de plecarea în tabără sau în excursie, o adeverinţă care să certifice că nu au probleme de sănătate.

La începutul acestei luni, în Monitorul Oficial a fost publicat „Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar”. Potrivit noilor reguli, în tabără trebuie să existe la fiecare zece elevi câte un profesor care să-i supravegheze. Printre obligaţiile profesorilor organizatori de tabere este înscris şi faptul că aceştia trebuie să anunţe din timp părinţii şi elevii care sunt distanţa şi durata de mers de la punctul de plecare până la locul în care se află unitatea de cazare, în cazul în care transportul se face cu autocarul. Părinţii trebuie să ştie dacă locul este uşor accesibil sau dacă sunt probleme în ceea ce priveşte drumul de acces. De asemenea, înainte de plecarea în tabără, profesorul organizator va solicita membrilor grupului, precum şi cadrelor didactice însoţitoare semnăturile de luare la cunoştinţă a prevederilor regulamentului activităţii, adeverinţele medicale eliberate de medicul de familie/medicul şcolar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe fără riscuri la activităţile propuse, precum şi acordul părinţilor/tutorilor legali. Şi elevii au obligaţii; printre altele, le este interzis să aducă şi să consume în tabără sau în excursie alcool, ţigări şi droguri sau să recurgă la acte de violenţă. De asemenea, ei trebuie să informeze organizatorul taberei despre orice probleme sau cerinţe speciale, să-l înştiinţeze pe acesta dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu fi implicat în activităţi recreative care implică efort fizic, şi să prezinte o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie/medicul şcolar care să ateste starea „clinic sănătos”.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here