Reguli noi pentru decontarea navetei cadrelor didactice

453

Începând cu anul 2015, autorităţile administrației publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul. Cel puţin asta prevede un proiect de hotărâre publicat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

În nota de fundamentare a proiectului se precizează, în prezent, un număr de aproximativ 65.000 de cadre didactice, din rândul personalului didactic de predare şi personalului didactic auxiliar, efectuează zilnic, naveta între localitatea de reşedinţă și localitatea în care își desfășoară activitatea. Cea mai mare pondere din rândul cadrelor didactice ce efectuează, zilnic, naveta se înregistrează la unităţile de învăţământ din mediul rural. În prezent însă, decontarea navetei nu se face în mod unitar; pe de altă parte sunt numeroase sesizări primite de la de la cadrele didactice, ce intră în această categorie, cu privire la refuzul decontării contravalorii abonamentelor ori a sumelor cheltuite cu efectuarea navetei, de către unitățile de învățământ se face necesară impunerea cuprinderii în bugetul local a sumelor cu această destinație.
În proiectul de hotărâre se precizează că sumele destinate navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar vor fi prevăzute în bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale, în a cărei rază administrativ-teritorială este situată unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din veniturile proprii ale bugetelor locale. „Transportul cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din localitatea de domiciliu/de reşedinţă în localitatea în care se află situată unitatea de învățământ la care are locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu/reşedinţă, poate fi efectuat cu: autovehiculele destinate transportului de persoane deținute/asigurate de către unităţile de învăţământ în măsura în care nu este afectat transportul elevilor; autovehiculele/ambarcațiunile destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale; mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi (transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune); autoturismul/ambarcaţiune proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu. De asemenea, transportul cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar cu mijloacele de transport ce aparţin unităţii de învăţământ sau autorităţii administraţiei publice locale între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ se efectuează gratuit, conform programului și pe rutele stabilite prin hotărâre a consiliului local, precum și cu respectarea orarului/programului unității de învățământ. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează cererile pentru asigurarea decontării navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi fundamentează necesarul de resurse. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează şi verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi fundamentează necesarul de finanţare individual şi pe total unitate de învăţământ. Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport, auto şi naval pentru cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar, se asigură la valoarea acestor”, se mai precizează în nota de fundamentare a proiectului.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here