Referent şi şef de birou pentru administraţiile locale din judeţ

298

Primăria orașului Novaci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de referent de specialitate grad I A în cadrul Compartimentului Casa de Cultură. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; vechime în muncă – minimum şapte ani. Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 20 august, ora 10.00. Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe 2 septembrie, la ora 10.00, urmând ca interviurile să fie susţinute în data de 7 septembrie, de la ora 11.00.
Şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă, de șef birou, în cadrul Biroului administraţie publică locală, din cadrul Direcţiei juridice și administraţie publică. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 septembrie 2015, ora 10.30 – proba scrisă; 11 septembrie 2015 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la sfârşitul lunii curente.
Pentru înscrierea la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice vacante din cadrul administraţiilor locale, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here