Referent nou la Primăria Padeş

316

Primăria comunei Padeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de referent, grad II, studii superioare, în Compartimentul de Urbanism. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare în specialitatea construcţii civile şi industriale, mediu, topografie; dovada absolvirii unui curs care certifică competenţe profesionale în domeniul cadastru forestier şi desen topografic; vechime în specialitatea studiilor de minimum șase luni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 februarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 23 februarie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atrată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here